Rätt att göra make arvlös etc.

Min sambo och jag ska gifta oss och vi har ett gemensamt barn och hon har två barn från ett tidigare förhållande.

Om jag avlider före min "fru" kommer ju hon att ärva mig och min son får ju vänta på sitt arv tills även modern avlidit.

Men jag vill ju att mina tillgångar endast skall gå till vår gemensamma son o INTE till hennes särkullbarn då modern går bort hur hanterar man detta?

Mvh

Anders

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta regler finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och i ärvdabalken (ÄB).

När du dör ska ert giftorättsgods som huvudregel fördelas lika mellan er genom en bodelning. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom undantas från bodelningen och uppkommer genom äktenskapsförord eller genom villkor i arv eller gåva, 7 kap. 2 § ÄktB.

När en bodelning har skett ska arvet fördelas. Huvudregeln är, so du skrev, att en make ärver allting med fri förfoganderätt och din son får då ett anspråk på efterarv när din fru gått bort, 3 kap. 1 § ÄB.

Efterarvet beräknas efter kvotdelar av arvsmassorna, 3 kap. 2 § ÄB. Detta innebär att den kvotdel som don fru ärvde av den totala egendomsmassa som hon fick utgör den del av hennes kvarlåtenskap som din son kommer få.

Exempelvis: Ert giftorättsgods var 200 000 kr (100 000 kr var). Hon får 100 000 kr i giftorättsgods och 100 000 kr i arv. 100 000 / 200 000 = 50 %. Din son ska då få ett efterarv på 50 % av hennes förmögenhet vi sin bortgång. Därefter delas arvet efter henne till hennes särkullsbarn och er son (de delar alltså på 50 %).

Din son kommer således fortfarande få ett arv efter dig. Skillnaden är bara att summan kan komma att skifta beroende på om din fru ökar eller minskar sin förmögenhetsmassa fram till hennes död.

Regeln om att make ärver är huvudregeln men det går att göra en make arvlös. För att din make inte ska ärva måste du upprätta ett testamente. Testamentet måste upprättas skriftligen och ska bevittnas av två vittnen. Dessa måste veta att det rör sig om ett testamente men behöver inte veta vad det står i det, 10 kap. 1 § ÄB.

Det finns däremot en skyddsregel i 3 kap. 1§ 2 st. ÄB som stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. År 2018 är det 4 x 45 500 = 182 000 kr. Hon ska alltså ha egendom som totalt motsvarar detta belopp. I det här värdet inkluderas det som den efterlevande maken genom bodelning och det som utgör den efterlevande makens enskilda egendom.

Du kan alltså genom testamente göra din make, i princip, arvlös. Så länge hon har egendom till ett värde av minst 182 000kr. Detta har hon alltså alltid rätt till.

Med vänliga hälsningar

Therese WibrinkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning