Rätt att gå ner i arbetstid

2020-01-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har en arbetstagare som inte har småbarn rätt att gå ner i tid ? D v s måste en arbetsgivare tillåta en person jobba deltid om personen vill det? Och gör det någon skillnad hur gammal man är? Kan man t ex välja att ta ut en del av sin pension och på så sätt tvinga arbetsgivaren ge deltid?
SVAR

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt den så kallade arbetsledningsrätten har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Den kommer inte till uttryck i någon lag men anses vara en allmän rättsgrundsats inom arbetsrätten. Som huvudregel är det alltså arbetsgivaren som får bestämma din arbetstid.

Det finns i princip två lagliga sätt att gå ned i arbetstid, genom föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen 1 och 3 §§ och genom tjänstledighet för studier enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1 § I övriga fall står det arbetsgivaren fritt att neka en önskan om att gå ner i arbetstid.

Vad gäller pension kan du börja ta ut din allmänna pension från och med att du fyllt 62 år, se Socialförsäkringsbalken 56 kap 3 §. Pensionen kan dock inte användas som ett sätt att tvinga arbetsgivaren att tillåta deltid. Även detta måste ni alltså komma överens om.

Slutligen kan tilläggas att rätten att gå ner i deltid kan påverkas av kollektivavtal. Jag skulle därför råda dig att se över om din arbetsplats har ett kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1771)
2020-09-26 Får en arbetsgivare ensam ändra ett anställningsavtal?
2020-09-26 Kan arbetsgivaren begära att jag visar upp ett utdrag ur belastningsregistret?
2020-09-25 Kan man ha två heltidsjobb?
2020-09-19 Bristande tillgänglighet

Alla besvarade frågor (84390)