FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/12/2018

Rätt att fotografera bostad och närområde samt rätt att röra sig på annans mark

Hej, jag har en granne som med jämna mellanrum lägger ut bilder på Instagram där mitt hus och områdetet närmast huset är med i bilden (jag har ej tomt utan äger mark). Hon har ej bett om lov och jag vill ej att hon publicerar dessa bilder. Bryter hennes inlägg mot lagen? Denna granne verkar inte heller förstå var hennes tomtgräns går och kommer ofta över på min mark (hennes tomtgräns är väldigt nära mitt hus). Hur ser reglerna på det? Om båda vi hade haft tomter skulle väl detta överträde ej vara ok? Ser det annorlunda ut bara för att hon har tomt och jag äger mark?

Tacksam för svar

/M

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga!

Du vill veta om din granne får publicera bilder på vilka man kan se ditt hus och området närmast huset. Du vill även veta vad som gäller angående din grannes vana att gå runt på din mark. Jag behandlar dessa frågor var för sig nedan.

Bilder på ditt hus

Huvudregeln enligt svensk rätt är att man får fota vem man vill och vad man vill om man befinner sig på allmän plats. Från denna huvudregel finns vissa undantag. Man får till exempel inte fotografera skyddsobjekt, exempelvis försvarsmaktens anläggningar eller statsministerns bostäder, detta framgår av 7 § skyddslagen.

Om man befinner sig på privat mark kan en markägare besluta om fotoförbud, detta står inte direkt inskrivet i lagen utan kan härledas från principen att markägaren bestämmer vad som är okej att göra på hans mark. Denna princip gäller även när man befinner sig i gallerior, skolor och andra icke allmänna platser.

Bedömningen i ditt fall

Om din granne faktiskt befinner sig på din mark och fotograferar har du rätt att förbjuda denna från att fortsätta med det. Om hon däremot fotar från allmän plats och ditt hus och din mark bara råkar komma med på bilden finns det inte mycket att göra då din granne har rätt att fotografera i princip vem och vad hon vill från allmän plats.

Vad som gäller när din granne går på din mark

I Sverige har alla enligt 2 kap. 15 § Regeringsformen (RF) som är en av våra grundlagar, tillgång till naturen. Detta är ett uttryck för den så kallade allemansrätten. Vad allemansrätten faktiskt innebär framgår dock inte tydligt av lagtexten. Vägledning får istället sökas i sedvanerätten och bland andra rättskällor. En grov sammanfattning av allemansrätten kan sägas vara rätten som alla har att vistas på eller färdas genom någon annans mark. Den här rätten har man oavsett om man fått markägarens tillstånd eller inte. Allemansrätten sträcker sig dock inte så lång att man kan bete sig hur man vill på någon annans mark. Man får inte skada naturen eller orsaka markägaren olägenhet. Man får inte heller utan lov gå in på någons tomt, detta framgår av 12:4 Brottsbalken (BrB). Vad som utgör en tomt är viktigt att ha koll på i detta sammanhang. Det preciseras inte exakt i lagtexten men kan sägas vara området runt vissa byggnader, särskilt runt bostäder. Hur stort område runt huset som kan sägas utgöra en tomt måste bedömas i varje enskilt fall då det beror på hur terrängen ser ut. Hur som helst bör man inte utan lov gå närmare än 10-15 meter från en bostad.

Bedömning av din grannes vistelse på din mark

Om din granne rör sig väldigt nära ditt hus eller förstör och tar sig överdrivna friheter på din mark kan det hon sysslar med vara otillåtet. Om hon däremot bara vistas på din mark tillfälligt utan att störa eller förstöra är hennes agerande antagligen skyddat av allemansrätten.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000