Rätt att filma polisen

FRÅGA
Får polisen under bil kontroll stänga av min kamera? har jag rätten att filma polisen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte kriminaliserat att filma på allmän plats, varför det är tillåtet att filma polisen. Dock om filmandet hindrar polisens arbete eller stör den allmänna ordningen kan polisen ha rätt att avvisa dig från platsen, 13 § polislagen.

Sammanfattningsvis har polisen ingen rätt att stoppa dig från att filma dem ifall du inte bryter mot lagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om polisen gör fel när de använder våld eller tvång, så har du ingen rätt att göra motstånd mot ett polisingripande. Detta följer av att det inte finns en nödvärnsrätt mot polisen. Du kan då göra dig skyldig till brottet våldsamt motstånd, vilket är kriminaliserat i 17 kap. 4 § brottsbalken.

Förhoppningsvis har du fått mer klarhet i vad som gäller!

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll