Rätt att filma på offentlig plats

FRÅGA
Hej, jag undrar om det är lagligt att filma en eller flera poliser med min telefon eller kamera om jag blir stoppad med min moped, typ ett trafikstopp eller sånt ni fattar nig.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkten är att du har en obegränsad rätt att filma vem som helst på offentlig plats, vilket följer av Yttrandefrihetsgrundlagen.

Om filmandet hindrar polisens arbete eller stör den allmänna ordningen kan polisen ha rätt att avvisa dig från platsen i enlighet med polislagen 13 §.

Slutligen kan filmandet också utgöra brottet ofredande, brottsbalken 4:7. Då krävs i princip att filmandet är extremt störande, t.ex. om du trycket upp mobiltelefonen i ansiktet på den filmade.

Sammanfattningsvis har du fullt laglig rätt att filma polisen i de situationer du beskriver. Det kan till och med vara ett mycket bra sätt att kontrollera att den offentliga makten håller sig inom lagens ram.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (60)
2020-10-05 Kan ni ta bort uppgift från en hemsida?
2020-09-22 När måste en ansvarig utgivare vara angiven?
2020-09-03 Ta bort information från Mrkoll
2020-07-31 Är det lagligt att webbsidor lägger ut domar?

Alla besvarade frågor (86405)