Rätt att få veta grunden till ett omhändertagande

2015-01-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag blev igår omhändertagen av polisen efter att jag står och pratar med en vakt på en nattklubb. Polisen brottar ner mig och handfängslar mig och sätter mig sedan i deras buss. Jag är lugn och sansad och ber att få prata med någon om VARFÖR jag är här och att jag skulle vilja tala med en chef eller en jurist/advokat. De ignorerar mig och sen skojar de om att Leif sylberski väntar på mig på stationen. Väl framme går jag ut och blir ombedd att sätta mig på en bänk. Jag sätter mig men polisen puttar ner mig i sista sekund. Jag blir sedan nerbrottad och polisen påstår att jag gör motstånd. Detta slutar med att totalt förnedrande bärs jag in av 4 poliser i en cell. Jag säger flera gånger att jag gärna går själv. In i cellen läggs jag på en madrass (skitig) och brottas ned medan man trycker mitt huvud i madrassen och låser mina armar och ben, jag uppfattade de till 4-6 personer. Jag säger flera gånger snälla låt mig ställa mig upp så kan ni ta av allting lugnt. När sedan handfängseln ska av sitter de så hårt så de knappt går av, den ene polisen menar att de kanske måste klippa upp de. Till min viktiga fråga: vad var jag med om? är jag i något register? Jag fick aldrig en förklaring till varför jag var här? För jag var salongsberusad och vid mitt fulla medvetande hela tiden, försökte jämnt och ständigt prata men ingen gav svar? Jag blir även utsläppt efter ca 2h utan misstanke om brott?med vänlig hälsningSebastian Nemeth
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att polisen för med dig till arresten kan antingen bero på ett gripande, ifall det finns misstanke om brott, eller att det är fråga om ett omhändertagande enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. För det senare krävs visserligen att du ska ha varit så pass berusad att du inte kunnat ta hand om dig själv eller utgjort en fara för dig själv eller någon annan, men jag ser det ändå som det mest troliga av vad som framgår av din berättelse. Enligt 7 § LOB så ska den om blivit omhändertagen så snart som möjligt upplysas om anledningen till omhändertagandet. Om den omhändertagande bedöms vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida ska polismyndigheten ge information och råd om detta till den omhändertagne.

Är det så att du har blivit omhändertagen så har du definitivt rätt att få veta varför. Det är dock inte säkert att polisen gör den bedömningen att du behöver stöd från samhällets sida. Av vad som framgår av din berättelse kan man ställa sig frågande till den bedömning som de har gjort vid omhändertagandet om du anser att du inte har varit berusad. Dessutom kan man ställa sig mycket tveksam till den förnedrande behandling som polisen utsatte dig för – det står knappast i överensstämmelse med polismyndighetens riktlinjer.

Är det så att du istället har blivit gripen så ska detta bero på att det finns misstanke om att du har begått ett brott. Vid ett gripande ska den frihetsberövade få besked om det brott som denne är misstänkt för samt grunden för själva frihetsberövandet, se 24:9 rättegångsbalken. Polisen får själv häva beslutet om gripande om det är uppenbart att det inte finns skäl för ett fortsatt frihetsberövande. Om det inte är så att den misstänkte är anhållen eller häktad så kan den misstänkte ändå välja att ha en försvarare, men detta är först vid talans förberedande och utförande enligt 21:3 RB. Här har du relativt snabbt blivit släppt, och då har polisen antagligen gjort den bedömningen att det inte finns behov av någon försvarare eftersom det inte finns skäl för ett fortsatt frihetsberövande. Jag vill dock återupprepa att jag ser det som mer troligt att du har varit med om ett omhändertagande och inte om ett gripande.

Vad det gäller register så blir en person inskriven i belastningsregistret först när personen har fått en fällande dom emot sig, och i misstankeregistret registreras endast de som är skäligen misstänkt för brott.

Jag tycker att det mest uppseendeväckande i din historia är att du inte har fått veta varför de har fört dig till arresten (detta är en grundläggande rättighet) och därefter det förnedrande beteendet som polisen har utsatt dig för. Vad du kan göra om du vill gå vidare är att du kan skriva en JO-anmälan till justitieombudsmannen om händelsen.

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81824)