Rätt att få veta anledningen till en husrannsakan

2015-04-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min minderårige son befinner sej på en adress där en husrannsakan sker. Denne och lgh innehavaren mf tas med till station misstänta för ett ringa brott med endast böter som straff. Jag som vårdnadshavare är med under förhör mm enl praxis.Men jag och sonen får inte veta vad anledningen till husrannsakan eg var. Inga beslag eller fynd fanns i lgh.Har vi inte rätt att få veta anledningen?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln beträffande husrannsakan följer av 28 kap 1 § rättegångsbalken och av denna bestämmelse framgår att det måste finnas anledning att anta att ett brott varpå fängelse kan följa har begåtts. Ett beslut om husrannsakan får i övrigt endast fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter som drabbar personen som husrannsakan görs hos. Denna proportionalitetsprincip framgår av 28 kap 6 §. Ett förordnande om husrannsakan ska meddelas av undersökningsledare, åklagaren eller rätten enligt 28 kap 4 §. Enligt dessa regler finns det alltså ingen formell rätt att få reda på anledningen. Troligen gjordes husrannsakan för att eftersöka bevis angående den misstänktes skyldighet till brottet.

Om din sons kompis är under 15 år krävs det särskilda skäl för att en husrannsakan ska få ske hemma hos denne enligt 36 § lag om unga lagöverträdare. Detta innebär att den som beslutat om husrannsakan måste ha ännu starkare skäl till att tvångsåtgärden skall utföras.

Enligt huvudregeln i 28 kap 1 § rättegångsbalken krävs det att det ska antas att fängelse kan följas på brottet. I det här fallet var påföljden böter vilket kan ifrågasätta beslutets riktighet. Det finns skäl att anta att beslutet om husrannsakan inte är rätteligen fattat. Beträffande din huvudfråga om man har rätt att veta skäl till husrannsakan finns det ingen formell rätt till detta, men skälen utgörs antagligen av att man eftersöker bevisning som ger upplysningar kring den misstänktes skyldighet till brottet.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1042)
2020-08-13 Vad innebär att i beslag tagen narkotika ska förverkas?
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler

Alla besvarade frågor (82769)