Rätt att få ut semesterdagar

FRÅGA
Får jag ut mina semesterdagar när förskolan (ekonomisk förening) jag jobbar på skall avvecklas?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din anställning upphör i och med att föreningen avvecklas. I så fall har du rätt till att få ut dina semesterdagar i form av semesterersättning. Om det är så att din anställning inte upphör utan att du flyttas till en annan arbetsplats, har du kvar dina semesterdagar och får ta ut dem som vanligt. Jag kommer nedan förklara hur det går till att få ut semesterdagar när anställningen upphör.

Semesterersättning

Semesterfrågor regleras i stort i semesterlagen. Lagen är i vissa delar dispositiv, dvs. det går att göra avvikelser från lagen. Det gäller bland annat när semesterersättningen ska betalas ut i det fall arbetstagaren har fått sin anställning avslutad. Avvikelsen görs genom kollektivavtal (2 a § och 30 § semesterlagen).

När anställningen upphör har arbetstagaren rätt till den semesterlön hen har tjänat in i form av semesterersättning, 28 § semesterlagen. Det normala är att semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningen upphörde.

Var man kan få hjälp med sådana här frågor

Det är alltid klokt att höra av sig till facket när det kommer till arbetsrelaterade frågor. De kan hjälpa dig att driva in semesterersättningen ifall arbetsgivaren inte skulle betala ut den. Vidare kan de även ha försäkringar som täcker upp tänkbara förluster vid en sådan tvist.

Om du inte är med i ett fack rekommenderar jag att du hör av dig till ett av de stora branschfacken. Enligt min erfarenhet är de ofta villiga att hjälpa även de som inte är medlemmar. Om det inte går, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Myndigheten har utförliga beskrivningar på sin hemsida om hur man går tillväga.

Jag hoppas du har fått svar på dina funderingar och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (283)
2020-02-11 Kan arbetsgivaren betala ut semesterlön när hen vill?
2020-01-29 Räknas semesterersättningen in i beräkningen av arbetslöshetsersättningen?
2019-12-27 Behöver jag ta ut semester på helgdagar och julafton?
2019-12-19 När har arbetstagare rätt till semestersättning?

Alla besvarade frågor (77319)