Rätt att få ta del av dom?

FRÅGA
Kan jag ta del av en dom som är över 20 år gammal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En dom är att betrakta som en allmän handling. Allmänna handlingar ska i enlighet med 2:1 Tryckfrihetsförordningen vara offentliga, det vill säga att varje svensk medborgare ska ha en rätt att få ta del av allmänna handlingars innehåll. Således har alla rätt att få ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Därför görs det en sekretessprövning i varje enskilt fall innan en handling lämnas ut.

Hur gammal domen är spelar således inte någon roll ifall du ska få ta del av domen eller inte. Alla domar finns arkiverade. En äldre dom kan däremot ta längre tid att få ta del av än en nyare dom i och med att äldre domar inte finns att tillgå direkt. Således kan en viss fördröjning uppstå, men du kommer att få ta del av domen såvida den inte är belagd med sekretess.

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88495)