Rätt att få ta del av allmänna handlingar

Hej!

Jag har ringt till Stockholms Läns Landsting och begärt att få en lista på samtliga vårdcentraler inklusive e-postadresser inom länet men har blivit nekad med svaret att de inte lämnar ut detta.

Jag har ställt frågan varför och får inget svar.

Är inte detta allmänna handlingar? Efter att ha googlat runt så uppfattar jag det så.

Vad kan jag göra?

Mvh

Suzan Gunillasdotter Collins

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör huruvida namn och telefonnummer är sådana handlingar som omfattas av handlingsoffentligheten och därför måste lämnas ut. Du undrar också hur du kan gå tillväga för att få ut handlingarna.

Kort och gott skulle jag bedömma att uppgifterna du vill få ut är sådna som omfattas av handlingsoffentligheten. För att få ut handlingarna efter det första nekande svaret kan du begära ett skriftligt beslut från regionen som går att överklaga.

Vad är handlingsoffentlighet?

Handlingsoffentlighet innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Allmänna handlingar som omfattas av handlingsoffentligheten måste uppfylla tre krav. De måste vara handlingar, vara allmänna och offentliga.

Är det en handling?

En handling är en informationsbärare uttryckt i tryck eller skrift eller annars en upptagning som kan uppfattas av tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen). Det kan röra sig om antecknat telefonsamtal, bild, mail, videoupptagningar, ljudfiler, dokument på USB-sticka m.m.

Vilka vårdcentraler som finns i regionen och deras kontaktuppgifter finns vad jag skulle tro i något typ av register. Finns det i ett databasregister eller nedskrivet någonstans så är det en handling. Det är dock inte säkert att uppgifter om privata vårdcentraler finns i regionens register. Inte heller är det säkert att samtliga vårdcentraler och deras mailadresser finns i en samlad lista. Uppgift om deras existens samt mail eller annan kontaktuppgift torde dock finnas nedskrivet vilket skulle göra det till en informationsbärande handling.

Allmän

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4, 9 och 10 § Tryckfrihetsförordningen). Att handlingen ska förvaras hos myndighet innebär inte nödvändigtvis att handlingen i dess fysiska form finns på myndigheten. Det är tillräckligt att den ska kunna tillgås av myndigheten. Ett register om vårdcentraler inom regionen och deras kontaktuppgifter är troligtvis något som lagras i en databas eller annars i ett fysiskt register. Hur informationen lagras internt har jag ingen kunskap om då jag inte har jobbat inom regionen. Ett register av detta slag upprättas mest sannolikt av regionen själv varför det får anses vara upprättat hos regionen, som ju är en myndighet.

Offentlig

Innebär att den allmänna handlingen inte omfattas av sekretess, vilket jag är övertygad om att uppgifter om vårdcentraler och deras kontaktuppgifter gör.

Hur överklagar jag ett utlämningsbeslut?

Vi har konstaterat att uppgifter om vilka vårdcentraler som finns i regionen och deras kontaktuppgifter sannolikt är offentliga handlingar. Hur ska du då gå tillväga om regionen inte vill lämna ut dessa? En begäran om att få ut offentliga handlingar ska i första hand göras hos den anställd som är behörig till att lämna ut handlingarna. Får du inte ut dessa handlingar från personen i fråga ska begäran göras direkt till regionen som då prövar din begäran och ger dig ett skriftligt beslut (6 kap. 3 § Offentlighets och sekretesslagen, OSL). Får du ett nekande beslut av regionen kan beslutet överklagas till kammarrätten. Notera att du då först behöver ett skriftligt beslut från regionen (6 kap. 7 och 8 § OSL).

Jag vill dock ge dig ett tips om att samtliga vårdcentraler i Stockholm går att finna även här om du inte vill göra dig besvär med processen ovan.

Stort lycka till med ditt ärende!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo