Rätt att delges misstanke om brott

2015-12-14 i Förundersökning
FRÅGA
Hej . De så jag har blivit efterlyst och man har haft husransakan hos mig!När jag ringer polisen så vägra dom säga vad jag misstänkt för,eller till min advokat ! Hur ska jag gå tillväga veta misstänkarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Om polisen starkt misstänker att du har begått ett brott och bestämt att polisutredningen kommer att inriktas på dig ska du delges misstanke. Enligt Rättegångsbalken 23:18 så är det när du räknas som skäligen misstänkt som du har rätt att bli delgiven misstanke om brott. För att du till exempel ska kunna anhållas så krävs att du är skäligen misstänkt för brottet och ska du bli informerad för vilket brott du är misstänkt.

Enligt 28:2 gäller att polisen kan ha befogenhet att göra husrannsakan när det finns synnerlig anledning att anta att någon som ska hämtas till förhör eller inställelse vid rätten befinner sig i huset. Husrannsakan kan också under vissa omständigheter få genomföras på andra platser än där den skäligen misstänkte bor.

Det är svårt att ge dig ett definitivt svar då jag skulle behöva mer information. Exempelvis om du är efterlyst för att polisen vill förhöra dig i upplysningssyfte - i så fall är det inte alls säkert att du är skäligen misstänkt. Att de gjort husrannsakan i ditt hem behöver inte heller betyda att du är skäligen misstänkt: Det kan vara så att de har anledning att tro att ett föremål av väsentlighet för utredningen finns i ditt hem, eller att brottet begicks där även om det inte var du som begick det.

För det fall du är skäligen misstänkt, har du rätt att få veta att du är misstänkt och också vilket brott det handlar om.

Om du vill klaga på utredning som polisen har utfört kan du lämna in ett sådant klagomål till domstolen. Domstolsbeslut som rör husrannsakan kan överklagas till överrätten inom två veckor efter domstolens beslut.

Hoppas att du fick svar på din fråga. I annat fall är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Edith Grundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (486)
2020-11-30 Får Polisen och Tullverket genomföra en husrannsakan som baseras på ett tips?
2020-11-29 Varför tar mitt ärende så lång tid?
2020-11-29 Finns man kvar i något register när förundersökning lagts ned?
2020-11-29 Misstänkts rätt att ta del av förundersökningsprotokoll

Alla besvarade frågor (86873)