Rätt att byta advokat?

FRÅGA
Har blivit dömd i tingsrätten.Vill överklaga. Har haft tilldelad advokat som jag inte är nöjd med. Om jag anlitar advokat själv, kommer det att innebära mera kostnader för mig? Får jag byta advokat
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt har en misstänkt rätt till en försvarare, antingen offentlig eller privat, enligt 21 kapiltet 3 § första stycket Rättegångsbalken (RB). Den misstänkte får utse en privat försvarare och i sådana fall ersätter den privata försvararen rätten till den offentliga, 21 kapitlet 3a § tredje stycket RB. En privat försvarare finansieras av den misstänkte personligen. En privat försvarare kan vidare bytas ut eftersom det är du som misstänkt som utser den.

Byte av advokat?

Det är rätten som förordnar om en offentlig försvarare ska utses. I ditt fall verkar förutsättningar för en offentlig försvarare vara uppfyllda eftersom du skrivit att du vill byta en redan utsedd sådan. Om man önskar byta måste man lämna in en skriftlig framställning till rätten och ange skäl. Rätten prövar då sedan om det finns giltiga skäl för ett byte enligt 21 kapitlet 6 § RB.

Skäl för byte kan vara att försvararen inte har utfört sitt arbete med tillräcklig omsorg. Det ställs dock höga krav på att den som klagar ska kunna visa att försvararen varit försumlig. Annat skäl för byte är om man inte längre har förtroende för sin offentliga försvarare. Rätten gör en avvägning mellan det skäl som anförs för bytet mot de merkostnader som bytet skulle medföra för staten.

Sammanfattning

Som tidigare nämnt så ställs höga krav för byte; "särskilda skäl." Mitt råd är att först försöka kommunicera med din offentliga försvarare, om inte det hjälper finns det möjlighet att byta där du framför vad skälen till önskemålet om bytet är. Det är sedan domstolen som avgör om du anfört tillräckliga skäl för ett byte. Om begäran avslås kan du antingen överklaga beslutet eller anlita en privat försvarare. En privat försvarare finansieras av dig, om hen har framgång i målet kan hen dock få ersättning för staten för sina kostnader.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (110)
2020-09-10 Förutsättningar för part att bedriva domstolsprocess från utlandet
2020-09-04 Varför är straffrätt offentligrättslig
2020-08-18 Vilken part står för rättegångskostnaderna i "småmål"?
2020-08-09 Går det att byta advokat mitt i en vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (84391)