Rätt att beskära överhängande träd och buskar

2015-08-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Grannens häck har en del träd som blivit fullvuxna träd och som är ca 50 år gamla. De träd som finns hänger in på vår tomt till 80%. Kan man tvinga grannen att ta ner träden?Vi kan inte ta ner dem då de förstör vår trädgård. Grannen säger att det är hans häck som han har planterat och vi inte får röra den. Häck? Det är fullvuxna träd!Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

"Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom." så står det i 3 kap. 2 § Jordabalken (1970:994). Det innebär att ni, om grannen inte själv efter anmodan utför åtgärden inom några månader, själva får ta bort de grenar från buskarna som hänger över på er tomt. Man får däremot inte ta bort stammen överhuvudtaget, eller grenar i den utsträckning att busken/trädet dör, då kan man bli skadeståndsskyldig.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85459)