Rätt att begära ut prov?

FRÅGA
Är betygsatt prov skolans arbetsmaterial efter skrivningen?Mitt barn läser första året på gymnasiet. Skolan nekar lämna ut varken provet eller papperskopia på provet med motivering att de vill ha materialet kvar för senare bedömning och därmed stämplar betygsatta provet som arbetsmaterial. De erbjuder dock möjligheten att boka tid hos läraren för undersökning av provet vilket är inte helt enkelt med tid och arbete. Är deras tolkning korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att man har rätt att få ta del av allmänna handlingar vilket följer av 2:1 Tryckfrihetsförordningen (TF). Frågan att besvara då är ifall ditt barns prov är att betrakta som en allmän handling.

I 2:3 TF regleras vad som avses med allmän handling. Ur paragrafen framgår det att en allmän handling måste vara skriftlig samt att den måste förvaras hos myndighet (eller anses inkommen eller upprättad hos myndighet).

I just det här fallet är kriteriet att handlingen ska förvaras hos myndighet av problematik. Det framgår inte i din fråga huruvida ditt barn går på en fri- eller kommunal skola och det är av betydelse ifall handlingen kan anses vara allmän eller inte.

Med myndighet avses organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Kommunala skolor går således in under begreppet myndighet. Annat är det vad gäller friskolor. Det drivs och ägs nämligen av bolag, stiftelser eller föreningar och dessa omfattas inte av begreppet "myndighet" och 2:3 TF kan såldes inte tillämpas.

Sammanfattningsvis, om ditt barn går på en friskola kommer provet aldrig bli en allmän handling eftersom provet inte förvaras hos en myndighet. Om ditt barn går på en kommunal skola har du rätt att få begära ut provet eftersom det är en allmän handling.
Möjligheten som skolan erbjudit dig, att du har möjlighet att boka en tid för att undersöka provet, är korrekt såvida skolan är en friskola. Om skolan är kommunal är erbjudandet dock emot lagen. Du har då rätt att begära ut handlingen oavsett vad skolan säger i och med att provet är att betrakta som en allmän handling.

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (121)
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?
2020-08-22 Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

Alla besvarade frågor (84132)