Rätt att begära ökad sysselsättningsgrad

2020-11-12 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har jobbat på xxx i över 3,5 år och sedan jag började där har jag arbetat som timanställd.Nu vill jag dock ändra min anställningsform från timme till fast anställd och som jag förstår det har jag all rätt att ändra det? (Om tjänsten inte tom redan har övergått till fast anställning automatiskt efter 2 år?)Ifall det stämmer att jag kan kräva en fast anställning, har jag även rätt att kräva fast lön eller kan xxx välja att fortsätta ge mig en timlön men med fast anställning? OM jag har rätt att även kräva fast lön, kan xxx bestämma vad jag ska få varje månad helt och hållet eller har jag rätt att säga till om något och isf hur mycket kan jag begära i lön på ett ungefär? Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan har blivit redigerad med uteslutande av namn.

Innan jag påbörjar frågan så tänker jag inleda med att reda ut lite olika begrepp.

När det kommer till anställningsform så finns det några olika typer:

- Provanställning
- Tillsvidareanställning
- Tidsbegränsad anställning

Tillämplig lagstiftning i den här frågan är lagen om anställningsskydd (LAS).

Många av de delfrågor som din fråga innehåller kommer att påverkas väldigt mycket om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, min redogörelse nedan kan både inskränkas och utökas av ett kollektivavtal.

Jag utgår från att du är fast anställd då du arbetat hos arbetsgivaren i + 6 mån. En provanställning får enligt lag endast pågå i 6 månader (6 § LAS). När dessa månader har gått räknas du som tillsvidareanställd (fast anställd). Är det så att du har haft en tidsbegränsad anställning så finns det tre undergrupper:

-Allmän visstidsanställning
-Vikariat
-Säsongsarbete

(5 § LAS)

Gemensamt för en tidsbegränsad anställning är att det finns ett slutdatum. Om ditt anställningsavtal innehåller ett slutdatum så stämmer det att du i vissa fall har rätt till en tillsvidareanställning (5a § LAS). Det krävs då att du varit anställd i en allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om du inte varit anställd kontinuerligt får du räkna ihop anställningar om det är mindre än sex månader emellan dem (5a § andra stycket LAS)

Om du vill gå upp i sysselsättningsgrad till heltid behöver du bara meddela din arbetsgivare att du önskar detta (25a § LAS). Du ska då ges företräde till en ökad sysselsättningsgrad, för att det ska vara möjligt krävs det att din arbetsgivare är i behov av heltidsanställda. Detta kan ses om de t.ex. anställer andra som arbetar heltid eller har någon annons ute för lediga heltidstjänster.

Att man är timanställd är en benämning på att man får betalt för varje arbetad timme istället för en månadslön. Valet mellan timanställning och månadslön är i grund och botten en fråga för arbetsgivaren eller det kollektivavtal som denne eventuellt tillhör. Utslaget på ett år så ska totalsumman för lönen bli densamme oavsett om du arbetar med timlön eller med månadslön.

Lönesättningen kan vara individuell eller kollektivavtalsreglerad, det beror helt på vad som gäller för just din arbetsplats. Vad som kan vara ett rimligt löneanspråk är tyvärr inte något som jag kan svara på.

Mitt bästa råd i ditt fall är att först undersöka om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93231)