Rätt att begära förstöring av journal

FRÅGA
Om en läkare på Vårdcentralen skrivit in att man har Personlighetsstörning Ospecificerad och vägrat göra en utredning. Och man sedan på egen remiss kommer in och för göra en utredning som sen visar att man inte har en Personlighetsstörning men Vårdcentralen vägrar skriva in detta i Patientjournalen. Hur gör man då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur du kan ändra delar i din journal.

För att besvara din fråga kommer jag söka ledning i Patientdatalagen (PDL).

Varje vårdtagare har rätt att begära rättelse av sin journal, men detta kräver ju att man kommer överens med den som antecknat i journalen. Då du och din läkare inte verkar komma överens på denna punkt kan du kräva att den som för din journal skriver in en notering om att du anser att bedömningen är felaktig. Ett sådant krav från din sida får inte nekas av journalföraren (3 kap. 8 § PDL).

I övrigt kan du ansöka om att den del som du är missnöjd med och som bevisligen är felaktig i ditt fall tas bort ur din journal. Förutsättningarna för detta är enligt 8 kap. 4 § PDL att:

godtagbara skäl anförs för ansökan, patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Då det rör sig om en felaktig, oklar och svagt underbyggd diagnos är min bedömning att de tre punkterna här ovan skulle kunna vara uppfyllda. För att ansöka om förstöring av journal kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Läs mer här).

Om du inte får rätt hos IVO har du rätt att överklaga hos förvaltningsdomstolen (10 kap. 2 § PDL).

Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (234)
2020-09-30 Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?
2020-09-29 Samtycke vid vård av barn
2020-09-27 Vilken hälso - och sjukvårdspersonal omfattas av patientsäkerhetslagen?
2020-09-14 Kan man få ersättning för komplikation vid operation?

Alla besvarade frågor (84687)