Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?

Jag ska begära avgörande hos försäkringskassan i ett ärende om omvårdnadsbidrag hos dem. Jag ansökte för ca 7 månader sedan efter att vårdbidraget (som vi hade) blivit omvårdnadsbidrag. En handläggare på FK uppmuntrade mig att begära avgörande. Jag tycker att det känns lite obehagligt men vill ändå att de tar ett beslut i ärendet. Jag har letat för att hitta hur man gör rent praktiskt. Vad man skriver och om det går att maila eller om det måste gå via posten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i förvaltningslagen (FL). Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran (12 § första stycket FL).

Ett beslut att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet (12 § andra stycket FL).

En begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet får framställas av parten endast vid ett tillfälle under ärendets handläggning (12 § tredje stycket FL).

I ditt fall

Bestämmelsen i 12 § förvaltningslagen ger i princip en enskild, som inlett ett ärende hos en förvaltningsmyndighet en möjlighet att, om ärendet inte avgjorts inom sex månader, skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Skriftlighetskravet är teknikoberoende. Det förutsätter endast att begäran görs i en form som är läsbar för myndigheten. Det kan ske både i elektronisk form och i pappersform.

Om det var du som inledde ärendet hos försäkringskassan och ett beslut inte har fattats inom sex månader kan du således antingen i elektronisk form eller i pappersform, till exempel via posten, skriva till myndigheten att du begär att ditt ärende ska avgöras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000