Rätt att be granne ta bort träd som skymmer utsikt?

2016-11-27 i Fastighet
FRÅGA
Hej.Jag och min sambo ska flytta till landet.Vid tomtgränsen växer det väldigt höga träd som skymmer sol samt utsikt. Dessa träd tillhör markägaren.Har vi rätt att be han ta bort dessa träd?MVH sofia
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inte någon direkt reglering vad gäller grannelagsförhållanden. I Jordabalken (JB) stadgas i 3 kap. 1 § att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. I 3 kap. 2 § stadgas att fastighetsägare under vissa förutsättningar får ta bort rot eller gren som tränger in på fastighetens angränsande område. Den sista bestämmelsen är inte fullt tillämplig på din fråga, men kan ge vägledning. I övrigt kan sägas att frågor av grannelagsrättslig natur först och främst får bedömas från vad som anses ”god ses” i grannelagsförhållanden, detta är dock inget det finns en lagbestämmelse på.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Asta Schulz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (513)
2020-10-28 Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?
2020-10-27 Vad som utgör byggnadstillbehör
2020-10-26 Störande buller från gym
2020-10-18 Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?

Alla besvarade frågor (85525)