Rätt att avvisa person från offentlig plats

FRÅGA
Hej, På en offentlig plats, i detta fall receptionen i ett kommunhus, vad har personalen för rättigheter att avvisa någon om denna rätt finns? Det bör vara ordningslagen som är relevant här om jag är rätt på det. Tack så mycket.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I detta fall är Brottsbalken, som du finner här, av störst intresse.

Eftersom receptionen till ett kommunhus enligt praxis har bedömts som en offentlig plats dit allmänheten har tillträde (under dess öppettider) kan en person som går in på en sådan plats inte bedömas ha trängt in eller stannat kvar varken olovligen (finns inget förbud mot att vara där) eller obehörigen (alla medborgare är behöriga att vistas på allmänna platser).

Med stöd av detta resonemang kan inte ett olaga intrång enligt Brottsbalken 4:6 andra stycket anses föreligga. För olaga intrång krävs nämligen att någon intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik eller annan byggnad. Eftersom receptionen i kommunhuset är en plats som är tillgänglig för allmänheten är personen inte obehörig.

I Brottsbalken 16:16 däremot stadgas om förargelseväckande beteende. Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende. Här kan – beroende på personens agerande – argumenteras för att brott har begåtts.

För att du som personal skall ha rätt att ingripa krävs att du har rätt till nödvärn. Förutsättningarna för detta finner du i 24:1 Brottsbalken. Den punkt som passar in på annan lokal än bostad är punkt 3. Där sägs dock att för att du ska ha rätt till nödvärn, krävs att någon olovligen trängt in i eller försöker tränga in i ett rum. Domstolar har även godtagit en rätt till nödvärn då någon obehörigen trängt in i eller försökt tränga in i ett rum eller liknande. Som konstaterats ovan har en person som gått in i ett kommunhus varken trängt in olovligen eller obehörigen och rätt till nödvärn föreligger då inte.

Trots att ett brott (förargelseväckande beteende) kan föreligga, har du som personal alltså inte rätt att själv ingripa om du inte har rätt till nödvärn. Du måste då ringa på polisen, som tillexempel med stöd av 13 § Polislagen kan avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen.

Emilia Ohlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)