Rätt att avstå arv

2018-10-03 i Arvsavstående
FRÅGA
Vi är 4st bröder som inte vill ärva markbit 1ha i Finland som våran bortgångna mor äger, går det att avsäga sig det? alla är svenska medborgare.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Olika sätt att avstå arv

Det är enligt svensk rätt fullt möjligt att avsäga sig sitt arv. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för detta. Det första är genom arvsavsägelse, detta sker skriftligt till arvlåtaren och är alltså en åtgärd man kan ta till endast medan arvlåtaren fortfarande är vid liv.

I ert fall blir den andra metoden, arvsavstående aktuell. Denna tar man till om man vill avstå ett arv efter redan avliden arvlåtare. Ett arvsavstående fungerar så att den som är tänkt som mottagare av arvet i första hand avstår detta vilket får effekten att det som skulle ärvas går tillbaks till dödsboet för att fördelas mellan övriga dödsbodelägare enligt den legala arvsordningen som framgår i 2 kap. 1-3 §§ Ärvdabalken (ÄB). Ett arvsavstående behöver inte göras av all egendom som ska ärvas, det är alltså möjligt att avstå från vissa saker eller en specifik kvotdel.

Det är möjligt att stå över ett arv ända tills dess att arvsskifte ägt rum, det bör även nämnas att det inte är möjligt att återkalla ett arvsavstående.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll