Rätt att avlägsna träd från egen tomt trots del i grannes tomt?

2017-11-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Träd stående på gränsen mellan tomter?Vi har ett stort träd som när det planterades stod på min tomt. Nu 20 år senare har det vuxit och stammen är så grov att en liten del, ca 10% av nedre delen av stammen trängt in på grannens tomt. Övrig stam längre upp är på vår sida.Grenverket är ca 50/50.Jag vill ta ner trädet, men grannen motsätter sig. Kan jag hävda att det är "mitt" träd och ta ner det ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ja, du har full rätt att ta ned trädet. Om det planterades på din tomt och sedan delvis växt sig in på grannens tomt innebär detta rent juridiskt att trädet inkräktar på grannens tomt och de kan ha rätt att ta bort det men de har inte rätt till motsatsen (se 3 kap. 2 § jordabalken).

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2091)
2021-09-15 Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?
2021-09-15 Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg
2021-09-07 Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?
2021-09-05 Får grannen klippa mina träd?

Alla besvarade frågor (95665)