Rätt att ändra semesterdagar

FRÅGA
Hej, jag har tänkt att ta ut 4 veckor semester men med allt som händer i världen just så kan man inte resa nånstans. Så har jag ändrat mig och vill ändra från 4 till 3 veckor istället, kan företaget nekar mig, kan de tvinga mig och ta alla 4 veckor? Betald semester och företaget är igång hela tiden. Vi levererar mat till Willys och hemköp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad har arbetstagaren för rätt?

Som du verkar vara väl medveten om så har man som arbetstagare rätt till totalt 25 semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). Undantag gäller för dem som påbörjat sin anställning efter 31 augusti det aktuella semesteråret.

Utgångspunkten är att semesterledighet ska läggas ut på en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti, om inte annat avtalats (12 § semesterlagen). Utöver detta får en arbetstagare som har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, spara en eller flera dagar till ett senare semesterår (18 § semesterlagen).

Arbetsgivarens skyldigheter

Som tidigare nämnt har man rätt till ett antal semesterdagar per år. Innan dessa bestäms så har arbetsgivaren en skyldighet att förelägga med arbetstagaren om semesterledigheten (10 § semesterlagen). Är det så att företaget ingått kollektivavtal så gäller skyldigheten att förhandla med berörda arbetstagarorganisation. Detta innebär alltså att du och arbetsgivaren måste haft ett möte/förhandling där ni avtalat om när din semester ska ligga. Detta möte ska initieras av din arbetsgivare.

Vad händer i din situation?

Eftersom jag utgår ifrån att du och din arbetsgivare redan bestämt din semester, och att den är beviljad, det vill säga att det är beslutat när du ska ha din semester, så är det detta som gäller. Detta innebär alltså att det som regel inte går att ändra. Men du kan alltid ta en diskussion med din chef, om det inträffat något som gör att du skulle vilja förkorta din semester. Som utgångspunkt gäller alltså att, för att utlagd och beviljad semester ska kunna ändras, krävs att båda parterna är överens om detta. Med detta sagt så kan du tyvärr inte ändra på din redan beviljade semester utan godkännande av din chef.

Hoppas det var svar på din fråga,

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?