FrågaARBETSRÄTTRast 10/10/2019

Rast vid 7 timmars arbetsdag

Hur lång rast skall man ha vid arbetsdag på 7 timmar?

Lawline svarar

Hej! Tack för du väljer Lawline för att få svar på din fråga.

I Arbetstidslagen finns de regler som reglerar raster och alla andra tidsrelaterade frågor som hör till arbete. I 15 § tredje stycke man kan utläsa att man inte får arbeta mer än 5 timmar utan en rast. Detta innebär att om du arbetar 7 timmar har du en lagreglerad rätt till en rast.

Beroende på vilken form av arbete det är du pratar om kan denna rast du har rätt till bytas ut till så kallad matuppehåll, vilket du kan läsa i 16 § samma lag. Detta kan göras om det anses vara nödvändigt för arbetsförhållanden. Skillnaden mellan rast och matuppehåll är att raster inte räknas in i din arbetande tid, eftersom du under din rast inte får "användas som arbetsstyrka". Matuppehåll räknas in i arbetstiden men innebär också att du alltid kan behöva avbryta uppehållet när som helst om det skulle behövas för arbetet.

Gällande din fråga hur lång rast man ska ha finns detta inte bestämt i någon lag. Dock finns det riktlinjer som utfärdats av Arbetsmiljöverket där det står att rastens längst ska vara minst 30 minuter. Även om detta inte är ett måste eller ett faktum så är det vanligt att arbetsplatser förhåller sig till detta. Målet är att du i vart fall ska kunna ta en ordentlig paus, få i dig mat och kunna "stressa ner" för att få nya krafter för resterande timmar på arbetsdagen.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Ha det så bra!

Mvh

Ebba AlkehagRådgivare