Rast under kort arbetsdag

2017-03-26 i Rast
FRÅGA
Jag jobbar varje fredag ett fyratimmars pass med en rast på 15 minuter. Jag anser mig inte behöva ta rast när jag arbetar fyra timmar. Har chefen rätt att sätta rast på mig under detta korta pass även fast jag sagt att jag hellre jobbar de 15 minuter? Trodde det var minst femtimmars pass man skulle ha rast.
SVAR

Hej Jacob, tack för din fråga.

Enligt 15§ Arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i följd. Detta innebär att du som arbetstagare har rätt till rast efter 5 timmars arbete och att arbetsgivaren har en skyldighet att schemalägga en rast då. Det innebär däremot inte att arbetsgivaren förhindras att schemalägga raster tidigare.

Enligt samma bestämmelse ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Vad detta innebär är föremål för tolkning och det finns inte mycket vägledning i frågan. Avgörande för bedömningen ska i vilket fall vara arbetets beskaffenhet, varaktighet och arbetsförhållandena i övrigt. Då jag inte vet mer om din arbetssituation kan jag inte uttala mig mer ingående i frågan.

Sammantaget finns det således ingen bestämmelse som förbjuder din chef att ge dig en rast på ett 4-timmarspass. Arbetstidslagen reglerar främst när en arbetstagare kan kräva att få rast, och detta är vid 5 timmars arbete.

Har du några fler frågor är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (77)
2020-08-10 Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?
2020-08-01 Får arbetsgivaren dra av lunchrast även om man inte har någon?
2020-07-30 Är det lagligt att tvinga arbetstagare att arbeta på obetald rast?
2020-07-13 Rätt till rast vid 7 timmars arbete

Alla besvarade frågor (82783)