Rast under kort arbetsdag

2017-03-26 i Rast
FRÅGA
Jag jobbar varje fredag ett fyratimmars pass med en rast på 15 minuter. Jag anser mig inte behöva ta rast när jag arbetar fyra timmar. Har chefen rätt att sätta rast på mig under detta korta pass även fast jag sagt att jag hellre jobbar de 15 minuter? Trodde det var minst femtimmars pass man skulle ha rast.
SVAR

Hej Jacob, tack för din fråga.

Enligt 15§ Arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i följd. Detta innebär att du som arbetstagare har rätt till rast efter 5 timmars arbete och att arbetsgivaren har en skyldighet att schemalägga en rast då. Det innebär däremot inte att arbetsgivaren förhindras att schemalägga raster tidigare.

Enligt samma bestämmelse ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Vad detta innebär är föremål för tolkning och det finns inte mycket vägledning i frågan. Avgörande för bedömningen ska i vilket fall vara arbetets beskaffenhet, varaktighet och arbetsförhållandena i övrigt. Då jag inte vet mer om din arbetssituation kan jag inte uttala mig mer ingående i frågan.

Sammantaget finns det således ingen bestämmelse som förbjuder din chef att ge dig en rast på ett 4-timmarspass. Arbetstidslagen reglerar främst när en arbetstagare kan kräva att få rast, och detta är vid 5 timmars arbete.

Har du några fler frågor är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (91)
2021-07-11 Rätt till rast vid arbete
2021-06-22 Arbetstagares rätt till rast och pauser
2021-05-12 Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?
2021-04-30 Får min arbetsgivare införa rökförbud?

Alla besvarade frågor (94160)