FrågaARBETSRÄTTRast 23/01/2021

Rast och pauser på arbetsplatsen

Hejsan!

Det verkar som om vår arbetsgivare blandar ihop begreppen raster och paus. Vi har inte kollektivavtal. Vår lunchrast är 30 minuter. För hade vi 15 minuter på förmiddagen och 15 minuter på eftermiddagen som kallades raster och som ingick i arbetstiden. Vi tog med våra telefoner till fikaplatsen och svarade om det ringde. Dessa avbrott var väl egentligen pauser?Numera ligger dessa 2x15 minuter utanför arbetstid, de kallas fortfarande raster och de anställda är SKYLDIGA att ta dem. Jag skulle hellre sluta min arbetsdag tidigare än att tvingas ta dessa "raster". Kan arbetsgivaren verkligen tvinga oss?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga angående rasterna är tyvärr att de anställda är skyldiga att ta raster på det sättet som arbetsgivaren bestämmer, så länge det följer arbetstidslagens minimikrav. Din arbetsgivare har inget val utan ska se till att arbetstagarna får rast efter 5 timmar i vilket fall. Arbetsgivaren har endast rätt att planera rasterna på ett annat sätt om det regleras i ett kollektivavtal 3 § arbetstidslagen, vilket ni inte har. Lagen är då tvingande och arbetsgivaren är skyldig att se till att rast tas. Arbetsmiljöverket har nämnt att rasten bör vara minst 30 min, men den kan vara längre. Unionen har angett 60 min som lämpligt. Den totala tiden på er arbetsplats för raster verkar i nuläget vara 60 min. Detta är troligtvis ok.

Rast och paus?
Raster är obetalda då det är tänkt att arbetstagaren ska fokusera på något annat, äta lunch, kanske lämna arbetsplatsen och inte stå till arbetsgivarens förfogande. Pauser har man också rätt till, vilket är kortare avbrott från arbetet men som räknas in i arbetstiden. Under pauserna har man inte nödvändigtvis rätt till att lämna arbetsplatsen. Längderna på pauserna är inte reglerade men kan exempelvis vara 10-15 min på förmiddagen och/eller eftermiddagen.

Alltså ska ni minst ha 30 min rast, som icke är betald, när ni kan göra vad ni önskar. Sedan utöver detta har ni även rätt att pausa en liten stund för att fika, gå på toaletten eller bara vila, på arbetstid. Jag är inte säker på om jag fullt förstår hur erat upplägg såg ut, då du anger att uppehållen kallades för raster men ingick i arbetstiden. Ja troligen har dessa felaktigt kallats för raster då det i praktiken rört sig om pauser, då de ingått i arbetstiden.

Om det nu är så att ni har 30 min lunchrast, men tvingas ta ytterligare rast två gånger om dagen, vilket gör det totalt till 60 min, kan det vara så att detta ska följas. Rasten ska vara minst 30 min, alltså kan arbetsgivaren sätta gränsen högre, vilket inte anses vara till nackdel för arbetstagaren. Det kan upplevas orättvist såklart om man upplever att man inte behöver mer raster. Men man måste följa och ta rast i enlighet med det arbetsgivaren bestämmer när det inte finns ett kollektivavtal. Jag förstår att det kan framstå som konstigt då tidigare "pauser" på betald tid blir till raster på obetald tid. Arbetsgivaren verkar dock ha rätt till detta utifrån den informationen jag fått. Jag kan råda dig att prata med någon arbetsmiljöansvarig eller fackförbund och se vad de tycker. I vilket fall har ni fortfarande rätt till betalda pauser utöver dessa raster.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma eller boka en tid på Lawlines betaltjänst här.

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”