FrågaARBETSRÄTTRast 01/02/2016

Rast för minderårig

Hej. Jag har en 16 årig dotter som jobbar på ett café varannan lördag och söndag. (12.00-16.00). Min fråga är om hon som nu, måste ta rast en halvtimme. Hon vill hellre jobba och få betalt för 4 timmar istället för 3,5.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om rast finner du i vanliga fall i arbetstidslagen (1982:673) men då din dotter är minderårig gäller särskilda regler för hennes arbetstid enligt 1 § arbetstidslagen. Dessa regler hittar du i 5 kapitlet arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Då din dotter är 16 år gäller enligt 5 kap. 5 § AML särskilda föreskrifter gällande arbetstidens längd.

Arbetsmiljöverket har utfärdat en förskrift gällande minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3. Din dotter är enligt denna föreskrift en ungdom och har enligt 18 § efter senast fyra och en halv timmes jobb rätt till en 30 minuters lång rast.

Om ni önskar att en förändring av rasten får ni prata med arbetsgivaren om detta och se om ni kommer fram till en överenskommelse. Kom dock ihåg att arbetsgivaren, enligt lag, vid 4.5 h arbete är skyldig att ge arbetstagarna en halvtimmes rast.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra HuzejrovicRådgivare