FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/07/2019

Räknas tiden man suttit häktad av på strafftiden?

Hej Det är så att jag blev dömd till 1 år och 6 månader i tingsrätten för mordbrand jag har dock 7 månader kvar att göra effektiv tid alltså jag är försatt på fri fot satt 5 månader häktad borde det inte räknas in i straffet då jag satt häktas 5 månader med restriktioner trots att jag bara var 19 år under mestadels av häktningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du nu är villkorligt frigiven eftersom du uppger att du är "försatt på fri fot". Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för tillgodoräknande av frihetsberövad tid samt en ny strafftidslag men eftersom du var frihetsberövad innan den lagen trädde ikraft omfattas du av de gamla reglerna. Mitt svar kommer därför utgå från de gamla bestämmelserna. Din fråga gäller avräkning av frihetsberövande vid bestämmande av strafftid vilket tidigare reglerades i gamla strafftidslagen (StL).Mitt svar kommer därför utgå från den lagen.

Om någon har dömts till fängelse på viss tid och den dömde varit frihetsberövad (anhållen, häktad eller intagen för rättspsykiatrisk undersökning) under minst 24 timmar med anledning av det brott som prövats i målet ska tiden för frihetsberövandet avräknas på påföljdens verkställighetstid(19 a § gamla StL). Det är Kriminalvården som meddelar beslut om avräkning av strafftid (28 § gamla StL). Du uppger att du satt häktad fem månader. Dessa fem månader ska alltså avräknas från ditt fängelsestraff. Du blev dömd till ett år och sex månader fängelse. När du påbörjade avtjäna ditt straff i fängelse räknade Kriminalvården det alltså som om du redan avtjänat fem månader.

Som regel blir man villkorligt frigiven efter man har suttit av två tredjedelar av sitt straff. Om det finns synnerliga skäl så som allvarliga misskötsamheter under sin verkställighet kan den villkorliga frigivningen skjutas upp av Kriminalvården (26 kap. 6 § brottsbalken).När man blir villkorligt frigiven har man som regel en prövotid som motsvarar den tid som är kvar av straffet eller minst ett år. Frivården beslutar om man ska ha övervakning under sin prövotid och Övervakningsnämnden kan besluta att du ska följa vissa regler under prövotiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”