Räknas tiden man suttit häktad av på strafftiden?

2019-07-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Det är så att jag blev dömd till 1 år och 6 månader i tingsrätten för mordbrand jag har dock 7 månader kvar att göra effektiv tid alltså jag är försatt på fri fot satt 5 månader häktad borde det inte räknas in i straffet då jag satt häktas 5 månader med restriktioner trots att jag bara var 19 år under mestadels av häktningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du nu är villkorligt frigiven eftersom du uppger att du är "försatt på fri fot". Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för tillgodoräknande av frihetsberövad tid samt en ny strafftidslag men eftersom du var frihetsberövad innan den lagen trädde ikraft omfattas du av de gamla reglerna. Mitt svar kommer därför utgå från de gamla bestämmelserna. Din fråga gäller avräkning av frihetsberövande vid bestämmande av strafftid vilket tidigare reglerades i gamla strafftidslagen (StL).Mitt svar kommer därför utgå från den lagen.

Om någon har dömts till fängelse på viss tid och den dömde varit frihetsberövad (anhållen, häktad eller intagen för rättspsykiatrisk undersökning) under minst 24 timmar med anledning av det brott som prövats i målet ska tiden för frihetsberövandet avräknas på påföljdens verkställighetstid(19 a § gamla StL). Det är Kriminalvården som meddelar beslut om avräkning av strafftid (28 § gamla StL). Du uppger att du satt häktad fem månader. Dessa fem månader ska alltså avräknas från ditt fängelsestraff. Du blev dömd till ett år och sex månader fängelse. När du påbörjade avtjäna ditt straff i fängelse räknade Kriminalvården det alltså som om du redan avtjänat fem månader.

Som regel blir man villkorligt frigiven efter man har suttit av två tredjedelar av sitt straff. Om det finns synnerliga skäl så som allvarliga misskötsamheter under sin verkställighet kan den villkorliga frigivningen skjutas upp av Kriminalvården (26 kap. 6 § brottsbalken).När man blir villkorligt frigiven har man som regel en prövotid som motsvarar den tid som är kvar av straffet eller minst ett år. Frivården beslutar om man ska ha övervakning under sin prövotid och Övervakningsnämnden kan besluta att du ska följa vissa regler under prövotiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AKHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-19 09:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (930)
2019-09-16 Vad är skillnaden mellan laga kraft, negativ rättskraft och positiv rättskraft?
2019-09-12 Om en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?
2019-09-03 Vad innebär skälig tid?
2019-09-01 Vad kan jag göra om en domstol som är sista instans har behandlat min dom felaktigt?

Alla besvarade frågor (72865)