Räknas skadestånd som inkomst vid försörjningsstöd

2020-03-17 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. Jag har försörjningsstöd idag. Jag har fått ett skadestånd på 10.000 tilldömt mig. Eventuellt kommer jag ochså få ersättning från mitt försäkringsbolag. Nu säger de att de kommer räkna ersättningen som inkomst! Stämmer det? Får de göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. om rätten till bistånd.

Huvudregeln finns i SoL 4 kap.1 § som säger att den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Svaret på din fråga finns där i första stycket. I och med att du fått ekonomiska medel i form av ett skadestånd så har du möjlighet att få dina behov tillgodosedda på annat sätt än via försörjningsstödet. Det finns alltså lagstöd för att räkna in ditt skadestånd som ett sätt för dig att försörja dig på. Sedan är du självklart berättigad till ersättning utöver ditt skadestånd om det skulle vara så att dina beräknade kostnader överstiger vad du får av skadeståndet.

Tänk också på, om du skulle få ut pengar från din försäkring, att socialtjänsten beräknar dina inkomster löpande så om du avser att ansöka om försörjningsstöd under närliggande framtid så måste du hushålla med de pengar du fått. Du kan alltså inte spendera allt och leva som en kung under två månader och sedan ansöka om försörjningsstöd den tredje månaden, då kommer sannolikt socialtjänsten anse att du hade kunnat hushålla bättre med de pengar du haft och inte godkänna ett försörjningsstöd fram till den tidpunkt då de anser att pengarna rimligtvis borde tagit slut. Socialtjänsten räknar med att man lever under samma förhållanden som om du hade uppburit försörjningsstöd.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?