Räknas rätten till tio lediga dagar vid barnets födsel in i en av de tre perioderna för föräldraledighet?

2021-09-07 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej,Om man som icke-gravid förälder varit ledig de första 10 dagarna i samband med förlossning, räknas då den "perioden" som 1 av det 3 perioderna av föräldraledighet som man har rätt till under ett år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av föräldraledighetslagen (FLL) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Huvudregeln är att föräldraledigheten får delas upp i högst tre perioder för varje kalenderår (FLL 10 § första stycket).

Däremot omfattas inte pappans rätt till sina tio pappadagar i anslutning till barnets födsel av begränsningen av tre perioder. Detta eftersom du som pappa har du rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med sitt barns födsel (FLL 10 § andra stycket jämte 8 § första stycket första punkten och SFB 13 kap. 10 §). En skillnad görs alltså mellan föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Sammanfattningsvis, rätten till ersättning för tio dagars ledighet i samband med barnets födsel för den förälder som inte föder barnet kallas för tillfällig föräldrapenning. Dessa tio dagar omfattas inte av begränsningen om att man bara får vara föräldraledig i max tre perioder per kalenderår. Du utnyttjar alltså inte en av de tre perioderna för föräldraledighet när du är är ledig i tio dagar vid barnets födsel.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?