Räknas olycksfallsersättning som inkomst?

2016-12-20 i Myndigheter
FRÅGA
har fått 4000 kr i början av månaden från folksam olycksfallsersättning då jag fått ett ärr på pannan efter en olycka hemma. socialförvaltnignen har skickat ett brev om att de ska dra av dessa pengar från mitt försörjningsstöd. kan detta verkligen vara korrekt? dessa pengar borta och jag har inga pengar till hyran ifall de ger avslag. kan de verkligen dra av olycksfallsersättning från försörjningsstöde?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person inte kan tillgodose sina behov varken på egen hand eller något annat sätt har hen rätt till försörjningsstöd. Detta framgår av 4 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (SoL) (se här). Rätten till försörjningsstöd prövas genom en individuell behovsprövning som Socialtjänsten gör. Eftersom försörjningsstödet är tänkt att vara en ”sista utväg” beaktas den sökandes egna tillgångar och andra möjligheter att tillgodose sina behov. Socialtjänsten kommer alltså att kontrollera dina inkomster och dina tillgångar. Anses dessa tillräckliga för att du ska kunna tillgodose dina behov kan försörjningsstödet dras in. Ersättningen som du har fått är ett s.k. ideellt skadestånd. Ideella skadestånd räknas som inkomst, vilket framgår av förarbetena till SoL (se här) på sidan 94-95.

Svaret på din fråga är alltså att olycksfallsersättning ses som inkomst och motsvarande summa kommer att dras bort från ditt försörjningsstöd.

Jag hoppas att detta är svar på dina frågor, om inte är du välkommen att höra av dig igen.

Jenny Ångström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86832)