Räknas meddelanden som ett köpeavtal vid köp av en hund?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Jag tog över en hund i början på sommaren. Då ägaren varit utomlands sen dess har vi inte skrivit kontrakt. Vi har dock haft skriftlig kontakt där vi kom överens om att jag skulle köpa honom och jag har överfört pengarna till honom. Han har även skrivit över hunden så att han står på mig på jordbruksverkets hemsida. Jag vill skriva kontrakt med honom nu, men om han skulle ändra sig och vilja ha tillbaka hunden, vad skulle gälla? Är våran skriftliga överenskommelse via meddelanden och att han är skriven på mig hos jordbruksverket tillräckligt för att han rättsligt är min? Eller är det avgörande att vi inte har något skriftligt kontrakt? Vad skulle hända om han skulle väja att starta en rättslig process?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en avtalsrättslig situation så är avtalslagen tillämplig (1 § avtalslagen).

Finns det formkrav för ett köpekontrakt av en hund?

Ett avtal sluts genom så kallad anbud och accept, vilket något förenklat kan beskrivas som ett erbjudande och ett "ja". Detta är bindande för båda parter så länge det inte finns några särskilda formkrav för avtalstypen (1 § avtalslagen). Vad gäller köp av en hund så finns det inga formkrav. Detta innebär att ert muntliga avtal är giltigt, och likaså era skriftliga konversationer.

Vad händer om han vill ta tillbaka hunden?

Eftersom ni har ett bindande avtal, vilket registreringen hos Jordbruksverket är ytterligare ett bevis på, så begår säljaren ett avtalsbrott om han tar tillbaka hunden. Du har alltså rätt att behålla hunden trots att ni ännu inte har upprättat ett ordentligt kontrakt. Det kan dock vara bra att så snabbt som möjligt upprätta ett kontrakt, eftersom det ger extra tyngd som bevis vid eventuella tvister.

Sammanfattning

Era meddelanden räknas som ett avtal, eftersom du skriver att det i meddelandena framgår att du ska köpa hunden, och om säljaren gör avsteg från detta så begår han ett avtalsbrott. Du har dessutom bevis som styrker ditt påstående genom registreringen hos Jordbruksverket, eftersom det visar att säljarens avsikt och vilja var att sälja hunden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97352)