Räknas lördagar och söndagar som semesterdagar?

FRÅGA
Hej!Jag jobbar inom vården och ska ha mina 4 veckors semester nu under sommaren. Jag läste i semesterlagen att, då jag jobbar varannan (ofta) helg, så har jag rätt att vara ledig helgen innan och efter min semester är lagd såvida särskilda skäl inte talar emot detta. Detta läste jag under paragraf 9. Min frågeställning är då följande;Använder jag mina semesterdagar för att vara ledig på helgerna innan och efter min semester?Vad betyder särskilda skäl i denna kontext?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag hänvisa till semesterlagen (SemL). Jag kommer dela upp mitt svar i olika delar nedan:

Allmänt om semesterlagen och 9 § SemL

Av 2 § SemL framgår att ett avtal, som innebär att arbetstagares rättigheter enligt lagen inskränks, är ogiltigt i den delen. Detta innebär att om ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller om ett kollektivavtal har villkor som är till nackdel för arbetstagaren så kommer dessa villkor vara ogiltiga. Det finns dock undantag som gör att sådana avtalsvillkor ändå gäller (se 2 a § SemL).

Precis som du säger så har en arbetstagare som regelbundet arbetar helger rätt att vara ledig helgen före och helgen efter semestern om semestern är längre än 19 dagar (9 § SemL). Detta gäller såvida det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Används semesterdagar för att vara ledig på helgerna innan och efter semestern

Enligt 3 a § SemL ska semesterdagarna läggas ut från måndag till fredag, och lördagar och söndagar räknas normalt inte som semesterdagar annat än i fall som framgår av 9 § tredje stycket SemL. Detta innebär att lördagar och söndagar inte kommer räknas som semesterdagar, men de fridagar du eventuellt har mitt i veckan kommer räknas som semesterdagar. Om du till exempel brukar jobba helg och istället har en eller flera lediga dagar mitt i veckan kommer de lediga dagarna mitt i veckan räknas som semesterdagar istället för lördagen och söndagen.

Av 9 § tredje stycket SemL framgår att lördag och söndag kommer räknas som semesterdagar vid en semesterledighet som är kortare än fem dagar och där arbetstagaren tar ledigt från en lördag eller söndag som annars skulle utgjort arbetsdag. Eftersom du ska ha semester i längre än fem dagar så kommer alltså inte helgen före och efter din semester räknas som semesterdagar.

Särskilda skäl enligt 9 § SemL

Rätt att få semester både helgen före och helgen efter semestern kan undantas om det finns särskilda skäl för detta (9 § första stycket SemL). Ett exempel på ett sådant särskilt skäl är om viktiga samhällsintressen, t.ex. att sjukvård fungerar tillfredsställande, skulle äventyras av att verksamheten avbröts. Om verksamheten praktiskt kan organiseras så att behoven kan tillgodoses utan att arbetstagarnas ledighet inskränks så kan inte särskilda skäl anses föreligga. Ett exempel på en sådan organisering av verksamheten är om vikarier eller annan tillfällig arbetskraft kan anlitas.

Undantag kan göras i kollektivavtal

Av 2 a § SemL framgår att undantag kan göras i kollektivavtal när det gäller regleringen i 9 § SemL. Jag råder dig därför att ta en titt på det kollektivavtal som gäller för dig för att se om det finns andra villkor som gäller för den här frågan.


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Saga Sthen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (362)
2021-07-20 Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?
2021-07-12 Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?
2021-06-24 Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer under semestern?
2021-06-18 semester under uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (94160)