Räknas gåva till barn som förskott på arv?

2019-11-26 i Gåva
FRÅGA
Mamma vill skriva över huset på oss 4 syskon. Vad bör vi tänka på och hur går vi till väga för att göra det korrekt? Det ska inte va som ett förskott på arvet. Ska det stå med i gåvobrevet och vad innebär det för oss 4 syskon i framtiden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni fyra syskon är de enda barnen till er mamma, och därmed hennes enda bröstarvingar. Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv:

I ÄB 6 kap. 1 § utgår man från att det som en förälder gett till sitt/sina barn under sin livstid vara ett förskott på arv. Detta gäller inte om annat har bestämts eller om det förstås med hänsyn till omständigheterna vid gåvan. Bestämmelsen syftar alltså på gåvor av större värde (mindre födelsedagspresenter och liknande räknas inte med). Om ni i ert fall inte vill att det ska räknas som arv så ska det stå med i gåvobrevet som ni upprättar.

Skattemässiga konsekvenser:

Det som kommer bli aktuellt i framtiden för er syskon är den skattemässiga delen. Detta regleras i inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln i IL 8 kap. 2 § säger att förvärv genom gåvor är skattefria. Enligt kontinuitetsprincipen gäller att då en tillgång överlåts utan att överlåtaren beskattas för uppkommen värdestegring, så ska denna vinst i stället beskattas den dag mottagaren/mottagarna säljer gåvan. Detta framgår av IL 44 kap. 21 §. Värdehöjningen beräknas från priset din mamma köpte huset för.

Sammanfattning:

Upprättar ni ett gåvobrev som specifikt säger att huset inte ska räknas som ett arv så gäller alltså det. Här finns ett exempel på ett gåvobrev från Lantmäteriet (Obs. Ej komplett, endast ett exempel). Om ni vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev kan ni kontakta våra jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (614)
2020-03-29 Kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?
2020-03-29 Hur blir gåva mellan makar enskild egendom?
2020-03-29 Kan min man ge mig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?
2020-03-29 Kan gåvogivaren disponera över gåvoegendomen?

Alla besvarade frågor (78701)