FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/08/2018

Räknas ett barns allergi som ett hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen?

Räknas en allergi som ett barn har som barnets hälsotillstånd?

Eftersom det råder stark sekretess i förskolan har jag nekat att information gällande barns allergier hängs upp där alla som kommer in i förskolan kan se det för att personalen tycker att det är "viktigt". Jag menade att huvudsaken är att vi har rutiner så alla som arbetar i förskolan får vetskap om det och inte ALLA som kommer i förskolan dvs andra föräldrar eller närstående som hämtar barnen osv. o vi hamnade i en tvist med kollegorna om en allergi räknas som hälsotillstånd och räknas med i sekretesslagen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En allergi räknas in i begreppet "hälsotillstånd" i 25 kap 1 § offentlighets och sekretesslagen (OSL). Detta innebär att en uppgift om allergi (precis som du skriver) motsvaras av ett s.k. "omvänt skaderekvisit", vilket innebär att det råder en presumtion för sekretess.

Barnen på en förskolan äger dock inte sin egen sekretess, utan det är vårdnadshavarna som bestämmer kring denna (12 kap 3 § OSL). När det handlar om en allergi torde det naturligtvis ligga i varje vårdnadshavares intresse att släppa på sekretessen så förskolans personal (på alla avdelningar) vet om hälsotillståndet i fråga (12 kap 2 § OSL). Det kan ju tänkas uppstå rentav livsfarliga situationer om inte exempelvis bespisningspersonal har koll på ett barns matallergi.

Att en lista med allergier sitter uppe för skolans personal torde således inte vara några konstigheter. Att den däremot sitter uppe tillgänglig för andra föräldrar och utomstående är dock knappast acceptabelt i sammanhanget. Bl.a. justitieombudsmannen (JO) har påtalat det som direkt olämpligt att uppgifter om hälsotillstånd (som allergier) görs tillgängliga för utomstående. Det kan ju mycket väl tänkas vara så att en förälder lider skada och tycker det är jobbigt att denna hälsoinformation om ens barn sprids utanför förskolan.

Sammanfattningsvis har du alltså helt rätt när du menar att det enbart är förskolans personal som ska få veta om barnens allergier. Du bör därmed påtala detta och se till så att informationen istället hängs upp på en plats där endast skolans personal och inga utomstående kan ta del av den.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000