Räknas en gåva på 10 000 kr som en inkomst om jag har försörjningsstöd?

2018-10-04 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!Jag har försörjningsstöd å jag har fått 10 000 av en släkting som gåva. Min fråga ärräknar sov det som en inkomst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om försörjningsstöd och regleras i socialtjänstlagens (SoL) fjärde kapitel. Utgångspunkten är att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (SoL 4 kap. 1 §). Vid beräkningen av storleken på biståndet så ser man först till vilka tillgångar och inkomster personen ifråga har. Gåva räknas som en inkomst eftersom det hör till personens tillgångar.

För att då svara på din fråga, så ses gåva som en inkomst och kan därför komma att påverka storleken på ditt försörjningsstöd. Hur det påverkar storleken på ditt bistånd är något som Socialtjänsten beslutar om.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (232)
2019-03-22 Kan jag ta reda på ifall polisen har beslagtagit mina brev?
2019-03-20 Vilka resedokument behövs för att resa till Libanon?
2019-03-08 När är en anställd hos byggnadsnämnden att anse som jävig?
2019-03-04 Hur länge ligger ringa misshandel kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (66956)