Räknas en aktieutdelning som enskild egendom?

FRÅGA
Hej, jag har ett aktiebolag, vi har äktenskapsförord som säger att hon inte har ngn rätt till firman, hur är det med tex innestående aktieutdelningar om jag inte har tagit ut sådana?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att ert äktenskapsförord är giltigt. Det finns huvudsakligen tre krav för äktenskapsförords giltighet. Det ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av makar (eller blivande makar). Det måste även registreras hos Skatteverket och det blir gällande från den dag då det gett in till Skatteverket. För blivande makar gäller det från vigseln om det ges in för registrering inom en månad från vigseln. (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)).

Giftorättsgods och enskild egendom

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset är den egendom som ska bli föremål för eventuell bodelning vid äktenskapets upplösning. Det är alltså egendom som du och din maka ska dela på. Giftorättsgodset finns beskrivet i äktenskapsbalken som den egendom som en make har och som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det är då definierat motsatsvis från vad enskild egendom är. Enskild egendom är i sin tur definierat i 7 kap. 2 § ÄktB.

Avkastning - enskild egendom?

Till giftorättsgods räknas bland annat avkastning på enskild egendom om inte motsatsen särskilt har angivits i exempelvis äktenskapsförord eller testamente (7 kap. 2 § 2 stycket ÄktB). I detta fall räknas alltså aktieutdelningen som avkastning på din enskilda egendom. Aktieutdelningen ska ni då dela på som giftorättsgods vid eventuell bodelning, om ni inte särskilt föreskriver i äktenskapsförord/testamente att det ska utgöra din enskilda egendom.

Bevisbörda för enskild egendom

Den som påstår att egendomen är enskild har bevisbördan för detta. Därför är det väldigt viktigt att äktenskapsförordet är så preciserat att det i efterhand kan avgöras vad som är enskild egendom. Vad som gäller för dig om du nu vill ha aktieutdelningen som enskild egendom, är att justera äktenskapsförordet.

Lycka till!

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97338)