Räknas detta som ringa misshandel?

FRÅGA
Hej.Jag blev utsatt för ett våldsbrott i slutet av april där jag fick en fraktur på tummen. Gärningsmannen har vid 2-3 tillfällen tagit min hand och slått stenhårt i ett bord varav fakturan uppkom. Har varit gipsad i tre veckor och nu är tummen i princip bra igen.Räknas detta som ringa misshandel eller hur klassificeras detta?Det var helt oprovocerat och jag vet inte vem det var som gjorde detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med vill jag beklaga den olyckliga skadan på din tumme.

Till din fråga om hur skadan ska klassificeras så instämmer jag i att det rör sig om antingen ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Det är alltid svårt att ge ett bestämt svar utifrån knapphändig information, vidare är det domstolen som slutligen klassificerar detta och då blir även andra parametrar av betydelse - så som bevisning och liknande. Men jag kommer besvara din fråga genom att belysa vad domstolen tittar på, utifrån den information som jag har genom din fråga.

Den aktuella lagen är Brottsbalkens 3 kap 5 §. Ringa misshandel kan förklaras som att misshandeln ska framstå som "bagatellartad". Ett exempel en örfil, ett slag med öppen hand. Vad som tas i beaktning är om smärtan är övergående, som att efterlämna "enbart" rodnad, själva händelseförloppet är hastigt, även om våldet är provocerat.

Utifrån din fråga framgår att detta dock var oprovocerat vilket i sig kan tala för att graderingen är utav normalgraden. Ytterligare aspekter utifrån din fråga som talar för det är att skadan resulterade i en fraktur, skadan och smärtan inte är omedelbart övergående och inte heller lika bagatellartad som exempelvis en örfil.

Sammanfattningsvis finns aspekter som talar både för ringa misshandel och misshandel av normalgraden. Det är domstolen som slutligen klassificerar ett brott varför det inte heller går att ge ett slutligt svar. Ovan beskriver jag vad som kan tala för de båda brotten. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och utökad förståelse för hur klassificeringen görs. Slutligen vill jag poängtera att du alltid kan vända dig till polisen för att anmäla en händelse om du upplever att du utsatts för brott. Du är varmt välkommen att vända dig till oss igen om du har följdfrågor.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (321)
2019-10-09 Misshandel samt påföljd
2019-09-23 Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm?
2019-09-23 Bedömning av brottets svårhet vid stöldbrott/misshandelsbrott
2019-09-22 Påföljd vid misshandel

Alla besvarade frågor (73747)