Räknas det som en otillåten direktupphandling?

2019-10-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej.Kan en myndighet göra en direktupphandling för ca 44000 utanför ramavtalet?Om det är så att tex IKEA inte finns med i ramavtalet och de som är med på ramavtalet inte har de möbler som myndigheten behöver.Eller räknas det som en otillåten direktupphandling då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlig upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Om leverantörerna i ramavtalet inte kan tillhandahålla de varor som myndigheten behöver införskaffa, kan upphandling utanför ramavtalet vara nödvändigt. I 5 kap. LOU finn tröskelvärden och bestämmelser om värdet av upphandlingen, som i sin tur avgör vilka regler som upphandlingen ska följa. Läs om tröskelvärden på upphandlingsmyndighetens hemsida här, och på konkurrensverkets hemsida här.

Om värdet av upphandlingen understiger beloppsgränsen kan direktupphandling vara tillåtlig. Denna beloppsgräns är för nuvarande 586 907 SEK. Läs mer om direktupphandling här. Observera dock att värdet på varukontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas uppskattas enligt 5 kap. 11 § LOU. Enligt denna bestämmelse ska värdet av ett varukontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom en viss tid, uppskattas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet, eller
2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Utan närmare uppgifter är det svårt att med säkerhet besvara om direktupphandlingen i din fråga är tillåtlig, men det är möjlig att myndigheten har gjort en tillåtlig direktupphandling.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?