Räknas bostadstillägg som en inkomst?

2019-10-27 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,är en skattefri bostadstillägg en inkomst?hälsningar Wieslaw Potempa
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag först gå igenom begreppet inkomst i lagens mening, vilka inkomster som räknas som inkomster i inkomstskattelagens (IL) mening och sedan besvara din fråga.

Vad är en inkomst?

Det finns ingen definition på vad som är en inkomst i IL där beskattning av inkomster regleras. Den svenska regleringen av inkomster är bland annat grundad på källteorin. Med källteorin menas avkastning på en varaktig inkomstkälla Ett vanligt exempel för att illustrera detta är om vi säger oss ha ett äppelträd och då är äpplena inkomsten.

Den personen som bor i Sverige, stadigvarande är här eller har en väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster enligt 3 kap. 8 § IL. För att något ska anses vara en inkomst enligt IL ska det kunna hänföras till de tre olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet eller kapital.

Vilka inkomster räknas till tjänst, näringsverksamhet och kapital?

Inkomstslaget tjänst regleras i 10-12 kap. IL och är såna inkomster man får på grund av anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur enligt 10 kap. 1 § IL.

Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet som regleras i 13-40 kap. IL och syftar på förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt enligt 13 kap. 1 § IL.

Det tredje inkomstslaget är kapital som omfattar de inkomster och utgifter en har på grund av innehav av tillgångar och skulder genom att exempelvis genom försäljning av en aktie. Inkomstslaget kapital regleras i 41-55 kap. IL.

Det finns inkomster som inte ska beskattas vilka du hittar i bl.a. 8 kap. IL. Bidrag som exempelvis bostadstillägg är som du nämner i frågan skattefria enligt 8 kap. 10 § IL.

Sammanfattningsvis

För att en inkomst ska kunna beskattas ska de vara hänförliga till en av inkomstslaget och inte vara undantagen beskattning. Inkomstbegreppet omfattar inte bostadstillägg då det är undantaget beskattning och därför inte går att hänföra till någon av inkomstslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll