Räknar man antal timmar eller dagar vid beräkning av inlasningstid?

När man han en timanställning, man kallas till jobbet vid behov, kortfattad, min fråga är, när man ska räkna de 2 år, hur räknar man? räknar man 160 timmar gånger 24? eller räknar man alla dagarna man har jobbat oavsett om det är en 3 timmar eller 8 timmar.

med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att frågan gäller en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

Enbart allmän visstidsanställning eller vikariat kan övergå till en tillsvidareanställning

När du skriver "de 2 år" antar jag att du menar så kallad "inlasning", det vill säga när en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning). Det framgår dock inte vilken anställningsform du menar – timanställning är ingen anställningsform utan en anställning är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad. En tidsbegränsad anställning kan i sin tur vara av olika former men notera att det enbart är en allmän visstidsanställning eller vikariat som kan övergå till en tillsvidareanställning (4 §, 5 § och 5a § LAS).

Man räknar antal dagar inte antal timmar

När man ska räkna de två åren är det sammanlagd anställningstid på 731 "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar. Det spelar alltså ingen roll om man enbart jobbar en-timmars pass eller åtta-timmarspass (se AD 2019 nr 56).

Vilka dagar man inräknar är dock beroende anställningsform. En timanställning eller behovsanställning kan även utgör en intermittent anställning, en form av allmän visstidsanställning. En sådan anställning innebär att man får en ny anställning varje nytt arbetspass. Avgörande för om det rör sig om en sådan anställning är om man har rätt att tacka nej till arbetspassen. Vid en intermittent anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar", medan man vid andra anställningsformer även kan räkna dagarna däremellan.

Sammanfattning

För att räkna de två åren som krävs för att en allmän visstidsanställning eller vikariat ska övergå till en tillsvidareanställning räknar man antalet arbetade dagar och inte timmar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”