Råkade välta vas i butik, ska jag ersätta skadan?

2020-11-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej,Idag välte jag en liten vas med vatten i en butik. Det kom vatten, men mest droppar, över tre förpackningar med tvålar. Vi hjälptes åt att städa och torka bort allt vatten. Jag betalade halva priset för vasen som ersättning, 70 kr. Butiken ville ha mitt nummer så att jag eventuellt får ersätta de varor som fick vatten på sig och kanske inte går att sälja. Är det rimligt? Jag lämnade mitt telefonnummer. Hur ska jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Kan du bli skadeståndsskyldig?

Eftersom det är tvål som har gått sönder så rör det sig om en sakskada. När det rör sig om en sakskada kan det bli aktuellt med skadestånd. Den lag som i detta fall blir tillämplig är skadeståndslagen (SkL). Utgångspunkten är att man ska ersätta den skada som man har orsakat. Detta om skadan uppkommit antingen genom uppsåt eller oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Det som däremot inte faller in under den bestämmelsen är rena olyckor. Om du är skyldig att ersätta skadan är därför beroende av hur man väljer att betrakta ditt handlande.

Skulle det uppfattas som en ren olycka är du inte skyldig att ersätta sakskadan. Har du däremot agerat oaktsamt så har butiken rätt till ersättning för förlusten av värdet på tvålen. Att du har knuffat till vasen då du inte har uppmärksammat att den stod där kan bedömas ha varit oaktsamt av dig.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skicka in en ny om något fortfarande är oklart.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (647)
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?

Alla besvarade frågor (92030)