Rådighetsinskränkning, övertaganderätt samt enskild egendom

2015-07-18 i Gåva
FRÅGA
Hej LawlinesJag har fått min fars sommarhus i förskott på arv från min mor. Min far är död. När detta skulle övertagas så krävde min syster att en advokat skulle skriva så att allt "blev rätt".Då har advokaten skrivit bland annat följande under rubrik 6. Enskild egendom.CitatSkulle gåvotagaren leva i eller inleda ett samboförhållande skall egendomen eller vad som trätt i dess ställe inte ingå i bodelningen mellan gåvotagaren och dennes sambo och inte heller omfattas av rådighetsinskränkningar eller övertaganderätt.Slut citatDå är min fråga vad menas egentligen med det.Jag lever idag i ett samboförhållande, vem är arvtagare av sommarhuset?Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Citatet innehåller tre olika begrepp som kan vara bra att ha koll på.

Enskild egendom

Med enskild egendom innebär att sommarhuset inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning utan denna tillfaller således dig. Detta används ofta om gåvogivaren vill att gåvan ska stanna kvar i familjen.

Rådighetsinskränkning

Huvudregeln är att man som ägare till en egendom har full rådighet över denna, vilket betyder att man har rätt att förfoga över egendomen på sätt som behagar en själv: sälja, ge bort, förbruka, ändra osv. Rådighetsinskränkning innebär att ägarens rätt att förfoga över sin egendom inskränks, exempel på detta återfinns i 7:5 Äktenskapsbalken (ÄktB).

Övertaganderätt

Övertaganderätten görs gällande vid bodelning, exempelvis 11:8 ÄktB. Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som bäst behöver egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken. Liknande regler återfinns i 22 § sambolagen.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du är arvtagare till sommarhuset och att det som står under rubrik 6 har till syfte att säkerställa att egendomen kommer fortsätta vara i din ägo vid en framtida skilsmässa eller separation. Och att du har bestämmanderätten över egendomen.

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (631)
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?
2020-06-26 Gåva som förskott på arv
2020-06-26 Gåva till en av bröstarvingarna

Alla besvarade frågor (81635)