FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess28/09/2020

Råder det sekretess kring dödsorsak?

är dödsorsak sekretessbelagd

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som förkortas OSL.

Sekretess kring avliden patient
Utgångspunkten inom vården är att journaluppgifter kring en patient ej skall ges ut (25 kap. 1 § OSL). Även dödsorsaken är skyddad även om personen har avlidit, detta då det rör sig om en enskild persons hälsa. För att lämna ut uppgiften kring dödsorsaken måste man kunna visa att den avlidne och den avlidnes närstående inte påverkas negativt eller tar skada av att uppgiften delas.

Det är alltså upp till läkaren att avgöra om du får ta del av den avlidnes journaluppgifter eller inte.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000