Råder det sekretess kring dödsorsak?

2020-09-28 i Sekretess
FRÅGA
är dödsorsak sekretessbelagd
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som förkortas OSL.

Sekretess kring avliden patient
Utgångspunkten inom vården är att journaluppgifter kring en patient ej skall ges ut (25 kap. 1 § OSL). Även dödsorsaken är skyddad även om personen har avlidit, detta då det rör sig om en enskild persons hälsa. För att lämna ut uppgiften kring dödsorsaken måste man kunna visa att den avlidne och den avlidnes närstående inte påverkas negativt eller tar skada av att uppgiften delas.

Det är alltså upp till läkaren att avgöra om du får ta del av den avlidnes journaluppgifter eller inte.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?