FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess28/09/2020

Råder det sekretess kring dödsorsak?

är dödsorsak sekretessbelagd

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som förkortas OSL.

Sekretess kring avliden patient
Utgångspunkten inom vården är att journaluppgifter kring en patient ej skall ges ut (25 kap. 1 § OSL). Även dödsorsaken är skyddad även om personen har avlidit, detta då det rör sig om en enskild persons hälsa. För att lämna ut uppgiften kring dödsorsaken måste man kunna visa att den avlidne och den avlidnes närstående inte påverkas negativt eller tar skada av att uppgiften delas.

Det är alltså upp till läkaren att avgöra om du får ta del av den avlidnes journaluppgifter eller inte.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”