FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente15/04/2017

Räcker testamente för att känna sig trygg med att sitta i orubbat bo?

Hej! Jag och min make är gifta sedan länge. Jag har två barn och maken har ett barn sedan tidigare. Vi har skrivit testamente som innebär att vi sitter i orubbat bo och när sedan den andra maken dör ska arvet fördelas på våra tre barn som om dom vore syskon. Räcker detta så att vi kan känna oss trygga med att vi kan bo kvar och att pengarna ärvs först efter att vi båda gått bort.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamentet garanterar inte att efterlevande make får sitta i orubbat bo
Oavsett vad som står i ert upprättade testamente har vardera barn rätt att direkt få ut sin laglott när dennes förälder går bort. Laglotten motsvarar hälften av den legala arvslotten. (Ärvdabalken 7 kap. 1 §) Gör något av barnen det betyder det alltså att efterlevande make inte får sitta i helt orubbat bo.

Fördelningen av arvet mellan barnen kommer att ske i enlighet med testamentet
Om du går bort först kan alltså dina två barn direkt begära ut deras laglott på 1/4 var av din kvarlåtenskap, och går din make bort först har hans barn samma rätt att direkt kräva ut sin laglott på 1/2 av din makes kvarlåtenskap. Resterande 1/2 får efterlevande make.

När efterlevande make i sin tur gått bort ska i detta fall dennes kvarlåtenskap plus resterande 1/2 av den först bortgångne makens kvarlåtenskap fördelas mellan era tre barn så att de i slutändan har fått ut 1/3 var av er gemensamma egendom. Fördelningen av arvet kommer alltså att ske i enlighet med er vilja oavsett om barnen begär ut sin laglott eller inte.

Sammanfattningsvis kan barnen naturligtvis välja att helt följa er vilja i testamentet och i så fall får de ju ut 1/3 var av er gemensamma egendom när ni båda har gått bort, men deras laglottsrätt kan aldrig tas ifrån dem. Det bästa ni kan göra är därför att tydligt förklara för era barn att ni önskar sitta i orubbat bo men i slutändan är det upp till dem gällande laglotten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare