Räcker fingeravtryck för att väcka åtal för grovt narkotikabrott?

Hej, Är fingeravtryck tillräckliga skäl för att väcka åtal i grova narkotika brott och bli dömd för det?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Regler kring väckande av åtal finns i rättegångsbalken (RB) och regler kring narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL)


Förundersökning inleds

När polisen får kännedom om ett brott inleds en förundersökning, 23 kap 1 § RB. Förundersökningen är en utredning för att utreda om ett brot överhuvudtaget har begåtts och isåfall av vem, 23 kap 2 § RB. Förundersökningen ska bedrivas objektivt vilket innebär att både uppgifter som talar för och emot den misstänkta ska samlas in, 23 kap. 4 § RB


Åklagaren ska bedöma om det kan leda till en fällande dom

När förundersökningen är klar är det dags för åklagaren att fatta beslut om denne ska väcka åtal eller inte. Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Att det finns tillräckliga skäl innebär att åklagaren vid en bedömning förväntar sig en fällande dom. Alltså: om åklagaren anser att fingeravtrycken är tillräckliga skäl för att fällande dom avseende narkotikabrott så kommer åklagaren att väcka åtal Huruvida fingeravtryck räcker för att åtal ska väckas är en svår fråga och svaret är egentligen “det beror på”. Troligen räcker inte enbart fingeravtryck för fällande dom, men fingeravtryck ses ofta som stark bevisning så det i kombination med annat kan leda till att åtal väcks. 


Bli dömd för narkotikabrott 

För att bli dömd för narkotikabrott ska åklagaren visa att rekvisiten (kraven) för brottet är uppfyllda. Det innefattar dels att du har agerat med uppsåt. Enbart fingeravtryck räcker alltså inte för fällande dom, utan åklagaren måste bevisa att du har gjort det samt har uppsåt till brottet, 1 NSL och 3 § NSL. Fingeravtryck i kombination med annan bevisning kan väga tungt. Domaren ska värdera tyngden av åklagarens bevisning och bedöma om det står bortom rimligt tvivel. Men som sagt, jag vet inte tillräckligt för att ge dig ett svar med större säkerhet.


Jag hoppas du i alla fall fick lite mer klarhet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”