Räcker det med att bara arbetsgivaren skriver under anställningsavtalet?

2019-09-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! en fråga. Räcker det med att jag som arbetsgivare skriver under ett anställningsavtal eller ska arbetstagaren också skriva på?Gäller timanställd personal
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal saknar formkrav. Med detta menas att det är giltigt så länge det finns ett anbud och en accept, oavsett i vilken form dessa kommer i.

För dig innebär detta att för ett giltigt anställningsavtal räcker det med att arbetsgivaren skriver på och att arbetstagaren muntligen ingår anställningen.

Givetvis kan det uppkomma bevisfrågor vid en tvist om vilka villkor som ska gälla. Det är därför att rekommendera att arbetstagaren också skriver på.

Vid sidan av avtalets giltighet vill jag göra dig uppmärksam på 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) som stadgar att arbetstagaren måste få skriftlig information om vilka villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet senast en månad efter att arbetet påbörjats. Detta gäller inte om anställningen är kortare än 3 veckor.

Av 6 c § följer vilka uppgifter som åtminstone måste finnas med i den skriftliga informationen till arbetstagaren. Andra väsentliga villkor ska alltså också finnas med. Konsekvensen av att inte göra detta kan medföra skadeståndsansvar enligt 38 § LAS.

Bestämmelsens syfte är att skapa transparens om vilka väsentliga avtalsvillkor som gäller för arbetstagaren.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå Jag driver ett privat7 internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-28 08:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1641)
2019-10-18 Fråga om anonymitet och arbetstagares lojalitetsplikt
2019-10-13 Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?
2019-10-12 En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton
2019-10-09 Bråk om arbetsvillkor

Alla besvarade frågor (73867)