Räcker det att upprätta gåvobrev vid överlåtelse av fritidshus?

2020-03-13 i Gåva
FRÅGA
Hej! Min mamma äger en sommarstuga och både hon och min pappa vill överlåta den till mig för att jag ska sälja den och dela vinsten med min syster. Det finns inga lån på stugan. Räcker det med att vi upprättar ett gåvobrev? Ska det stå i brevet att stugan ska säljas och vinsten ska delas mellan mig och min syster? Vad ska jag göra med brevet efter att det är signerat? Kan pappa stå som vittne vid signeringen?Vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga innefattar ett flertal delfrågor och jag kommer att dela upp och svara på dessa var för sig för att göra svaret så tydligt som möjligt.

Räcker det att upprätta ett gåvobrev när föräldrarna vill överlåta fritidshuset?

Dina föräldrar vill ge dig och din syster sitt fritidshus som en gåva för att ni sedan ska sälja detta och dela på pengarna. Enligt 4 kap. 29 § Jordabalken (JB) så är det möjligt för dina föräldrar att överlåta fritidshuset på dig och sin syster genom att upprätta ett gåvobrev. Svaret om det räcker med att upprätta ett gåvobrev för att överlåta fritidshuset är således Ja.

Behöver det stå i gåvobrevet att fritidshuset ska säljas och vinsten delas mellan systern och dig?

Vid upprättandet av ett gåvobrev där fastighet ska överlåtas finns det en del krav för att gåvan ska betraktas som giltig. Det som ni bl.a. behöver göra är att upprätta ett skriftligt gåvobrev, 4 kap. 1 och 29 §§ JB. Detta gåvobrev ska sedan ni och era föräldrar skriva under samt ska det också bevittnas av två personer – se nedan angående om er far kan vara vittne.

När det kommer till frågan om det behöver skrivas in att fritidshuset ska säljas och att vinsten ska delas mellan dig och din syster så kan ni själva välja om detta ska göras. Det är inte ovanligt att ett gåvobrev innehåller eventuella villkor.

Vad ska du göra med gåvobrevet efter det är signerat?

Efter att gåvobrevet är upprättat, signerat och bevittnat av två personer så behöver ni också ändra i lagfarten – detta gör ni HÄR. Observera att detta ska göras inom 3 månader och vara bevittnat av två personer för att inte förklaras vilande, se 20 kap. 2 och 7 §§ JB.

Kan din pappa stå som vittne?

Reglerna kring vem som får bevittna ett gåvobrev för att det ska betraktas som giltigt återfinns i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, se lagen HÄR. Av denna lag framgår att alla som är över 15 år, icke lider av psykisk sjukdom och saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse, eller har direkt samband till handlingen får vittna.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor! Annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (666)
2020-10-28 Kan man ge bort en bil i gåva?
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?

Alla besvarade frågor (85506)