Räcker det att skriva äktenskapsförord om framtida förvärvad egendom för att den ska bli enskild egendom?

Vi är gifta och har inga enskilda egendomar. Nu vill vi from idag (när äktenskapsbeviset blir registrerat) skriva ett äktenskapsförord att allt som var och en köper skall vara enskild egendom (bevisas med kvitton). Räcker det med att vi skriver detta i äktenskapsförordet? Självklar undertecknar vi båda med två vittnen och skickar in detta till skatteverket (+275 kr)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förutsättningarna för äktenskapsförord finns i 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken.

Kan vi skriva ett äktenskapsförord för framtida förvärvad egendom?
Det är möjligt att formulera ett äktenskapsförord baserat på framtida egendom, det vill säga egendom som tillfaller någon av makarna under äktenskapets gång kan göras till makens enskilda.
Det är generellt viktigt att äktenskapsförord är så tydligt och specifikt utformat som möjligt för att undvika att det i framtiden uppstår oklarheter eller delade meningar om hur det ska tolkas.
När äktenskapsförordet tar sikte på framtida förvärv är det dock svårt att utpeka speciell egendom som ska omfattas. Äktenskapsförordet bör då innehålla information om att all egendom som vardera maken förvärvat genom arv, gåva, testamente eller som make själv har köpt efter äktenskapets ingående ska vara makes enskilda egendom.

Som svar på din fråga går det alltså att skriva ett äktenskapsförord om era framtida förvärv och det räcker för att egendomen ska vara enskild egendom och därmed undantas från bodelningen vid eventuell skilsmässa eller dödsfall.

Skulle ni även vilja att all egendom som var och en av er ägde innan ni gifte er ska vara den personens enskilda egendom bör ni vara noga med att skriva det i äktenskapsförordet. I så fall ska äktenskapsförordet gå ut på att all makes egendom ska vara enskild egendom oavsett förvärvstidpunkten för egendomen, det vill säga att något giftorättsgods inte förekommer i ert äktenskap överhuvudtaget.

Om ni behöver hjälp med att utforma och upprätta ett äktenskapsförord har Lawline skräddarsydda avtal som ni hittar här.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”