Räcker bevisningen för att driva in en skuld?

Hej jag har lånat ut pengar till en person (vill helst inte säga hur mycket) men vägrar betala tillbaka. Jag känner om jag kommer göra ansökan till kronofogden eller stämningsansökan till tingsrätten så kommer han att ljuga all sin väg att han inte har en skuld. Jag har textat bevis men tror inte är tillräckligt som bevis. Jag känner mig så dum att jag har lånat ut o jag vet inte va jag ska ta mig till

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Som jag förstår det har du någorlunda koll på vad du kan göra för att kräva in dina pengar (framställa ett krav via Kronofogdemyndigheten respektive ansöka om stämning vid domstol), men är framför allt bekymrad över om du har ett tillräckligt starkt case. Jag börjar därför med att bena ut frågorna kring bevisning och bevisbörda, och går sedan in på hur du kan ta saken vidare. Reglerna som berörs är sådana som utvecklats i praxis, men även betalningsföreläggandelagen (BFL) och rättegångsbalken (RB) är relevanta.

Bevisning

Även om ett krav först inkommer via Kronofogdemyndigheten, kan det så småningom hamna i domstol om det bestrids. Ytterst är det alltså upp till domstolen att avgöra vad som är tillräckligt bevisat; t.ex. huruvida två parter verkligen kommit överens om ett penninglån (jfr. 35 kap. 1 § RB). Lite slarvigt säger man ibland att det är den som påstår något som har bevisbördan. När det gäller skulder har Högsta domstolen mycket riktigt slagit fast att det är upp till en borgenär att styrka sin fordran (NJA 2009 s. 64). Beviskravet är alltså ”styrkt, vilket är ett ganska högt krav (NJA 1993 s. 764).

Eftersom du har ett krav mot någon annan och därmed är borgenär, är det alltså du som måste bevisa att du har rätt. Du nämner att du har någon form av skriftlig bevisning. Det är svårt att uttala sig exakt om hur stark bevisning du behöver för att övertyga domstolen om att du har rätt, eftersom det är en prövning från fall till fall. Om du har ett skriftligt undertecknat avtal, skulle jag säga att det i sig är ett mycket starkt bevis. Om du har SMS-konversationer eller dylikt där det framgår att ni kommit överens om ett lån, kan även det vara ett bra bevis. Det ska också sägas att domstolen väger samman alla relevanta omständigheter som åberopats av parterna, så vissa omständigheter kan tala för din sak, och andra kan tala emot. Motparten kan också komma med motbevisning.

Vad du kan göra

Precis som du säger kan du ansöka hos Kronofogdemyndigheten om att personen som är skyldig dig pengar ska åläggas att betala sin skuld. En sådan ansökan prövas av myndigheten och kallas betalningsföreläggande (2 § BFL). Ansökan görs skriftligen, och du måste ange ditt yrkande och grunden för detta. Om myndigheten tar upp ansökan, kommer svaranden ges chans att yttra sig över ditt krav. Ifall svaranden bestrider kravet inom rätt tid, kan du begära att saken överlämnas till domstols prövning. Kronofogdemyndigheten prövar inte ditt krav i sak.

Alternativt kan du ansöka om stämning på svaranden vid en domstol. Då lägger du fram ditt krav, din grund för talan och dina bevis. Tänk dock på att det kan bli kostsamt att processa i domstol.

Utan att veta exakt vad du har för bevisning och hur motparten ställer sig till ditt krav är det svårt att göra några mer träffsäkra prognoser än det jag redan sagt. Jag hoppas dock att du känner att du fått bättre koll på vad som gäller. Hör gärna av dig till Lawline igen om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”