Publicering av företagsnamn

FRÅGA
Får man publicera företagsnamn och deras produktnamn på nätet?
SVAR

Hej!

Att publicera ett företags- och produktnamn är inte något som i sig är brottsligt. Företagsnamnet är ju per definition redan publicerade eftersom bolag är publika i och med registreringen hos bolagsverket. Inte heller smutskastning av ett företagsnamn är otillåtet – det finns ingen paragraf om förtal gentemot juridiska personer, så som det finns gentemot fysiska personer.

Om det skulle vara så att den som publicerar företags- och produktnamnet är ett konkurrerande företag kan finnas möjlighet för det drabbade företaget att vidta vissa åtgärder, se marknadsföringslagen, här.


Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att Du vänder dig till Lawline!

Vänligen,

Alfred Brandt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej och tack för enkelt svar och enkelt formulerad fråga. Jag jobbar med marknadsföringen åt ett företag som erbjuder studenter rabatt på produkter och tjänster. På hemsidan skrev vi då tillsammans med loggor att de som har ett kort från "Mecenat" eller "Studentkortet" får rabatt. Mecenat hörde då av sig och ville ha betalt. Vi tog då bort Mecenatloggan, men dom kräver ändå att vi måste ta bort även deras företagsnamn i texten om vilka som får rabatt annars skickar dom en årsfaktura till oss. Kan dom kräva det?
2016-05-10 13:20
Hej! I varumärkeslagen 4 paragrafen (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/varumarkeslag-1960644_sfs-1960-644) föreskrivs ett sådant varumärkesintrång som Du beskriver. Det kan exempelvis handla om ett användande av varumärket i sin marknadsföring. Varumärkesinnehavaren kan ha rätt till ersättning i det fall dennes varumärke använts i annans marknadsföring. Detta kräver dock grov oaktsamhet eller uppsåt, se 38 paragrafen. I ert fall kan det möjligtvis från er sida hävdas att varumärket inte skadats och att ni vidare inte varit grovt oaktsamma. Hoppas det går Er väg! Vänligen, Alfred Brandt
2016-05-10 13:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (124)
2020-10-16 Bild på mig i någon annans reklam
2020-09-30 Vad var det viktiga i NJA 1999 s. 749?
2020-08-13 Varor som inte överensstämmer med bilderna och beskrivningen på säljarens hemsida
2020-08-07 Överdrivna uttryck i marknadsföring

Alla besvarade frågor (85357)